Laktózová intolerancia: príznaky, ktorým by ste mali venovať pozornosť

Laktózovú intoleranciu (neznášanlivosť) môžeme definovať ako neschopnosť tráviť mliečny cukor (laktózu), ktorá je pevnou súčasťou mlieka. Miera intolerancie je závislá na schopmosti organizmu produkovať laktázu – enzým, ktorý štiepi zložený mliečny cukor.

Laktózová intolerancia sa neklasifikuje ako alergia, nie je to to isté ako alergia na mlieko či mliečne výrobky. Príčinou alergií na potraviny je reakcia imunitného systému na istý druh jedla, ktorá spôsobuje príznaky ako vyrážky, dýchavičnosť či svrbenie. Neznášanlivosť laktózy môže spôsobovať črevné ťažkosti, a preto sa odporúča znížiť spotrebu výrobkov obsahujúcich mliečny cukor.

Zistite o tejto potravinovej intolerancii viac.

POTRAVINOVÁ INTOLERANCIA: PRÍZNAKY, KTORÝM BY STE MALI VENOVAŤ POZORNOSŤ

Laktózová intolerancia celosvetovo postihuje približne 70 % populácie, pričom počet chorých sa môže líšiť v závislosti od rôznych faktorov, ku ktorým patrí najmä miera schopnosti tráviť laktózu v mlieku alebo mliečnych výrobkoch. Každý jedinec má vnímanie tolerancie laktózy nastavené individuálne a je užitočné vedieť, čo znamená trpieť intoleranciou laktózy. Náš článok sa bude touto otázkou zaoberať podrobnejšie.

Aj keď tento zdravotný problém zvyčajne nespôsobuje vážnu ujmu, môžu ho sprevádzať nepríjemné pocity, nevoľnosť a v istých prípadoch by sa mohol stať aj príčinou zahanbenia. Dokážete ho však zvládnuť, ak sa budete snažiť obmedzovať množstvo laktózy, ktorú konzumujete, a budete si vyberať výrobky, z ktorých bol mliečny cukor odstránený, tzv. Lactose free výrobky.

Najčastejšími príznakmi súvisiacimi s týmto problémom sú:1,2,3

● plynatosť;

● hnačka;

● tráviace ťažkosti;

● bolesti brucha;

● kŕče;

● nevoľnosť;

● bolesti hlavy, hrdla, svalov a/alebo kĺbov;

● závraty;

● ťažkosti so sústredením a pamäťou;

● únava;

● alergie;

● arytmia;

● ulcerácie v ústnej dutine;

● zvýšené močenie.

RIZIKOVÉ FAKTORY

Existujú určiré rizikové faktory, ktoré môžu vysvetľovať, prečo sú istí ľudia náchylnejší na rozvoj tohto problému v neskoršom veku v porovnaní s tými, u ktorých sa príznaky objavia v období dospievania.

K spomínaným rizikovým faktorom patria: 1,2,3

● etnická príslušnosť, vyšší výskyt je u južných národov – najmä u čiernej rasy 5 ;

● chemoterapia;

● cukrovka;

● nedonosenosť;

● množstvo baktérií prítomných v črevách;

● črevné ochorenie;

● gastroenteritída;

● celiakia;

● Crohnova choroba.

Dôležité je poznamenať, že poznáme rôzne typy laktózovej intolerancie, a to:

- vrodenú – prejaví sa v novorodeneckom veku a funkcia enzýmu laktázy je narušená genetickým faktorom,

- vývojovú – u nedonosených novorodencov, pretože laktáza sa začína tvoriť až v 34. týždni gravidity a niektorí nedonosení novorodenci majú navyše nedostatočne vyvinutú črevnú sliznicu,

- primárnu – najbežnejšia forma, ide o prirodzený a progresívny pokles produkcie laktázy so stúpajúcim vekom jedinca,

- sekundárnu – dočasný a vratný problém, ktorý je spojený zväčša so zápalovým ochorením tráviceho traktu.

Diagnostika a liečba

Ak si chcete potvrdiť, či naozaj trpíte laktózovou intoleranciou, mali by ste sa poradiť s gastroenterológom, ktorý vás vyšetrí a môže si vyžiadať aj ďalšie diagnostické testy, ako napríklad genetické vyšetrenie, laktózový tolerančný test, test kyslosti stolice, príp. vykoná dychový vodíkový test alebo biopsiu tenkého čreva a iné.

V prípade, že vyšetrenia potvrdia diagnózu laktózovej intolerancie, mali by ste začať znižovať konzumáciu výrobkov s obsahom laktózy, ku ktorým patrí mlieko, syr, maslo, smotana a zmrzlina. Ak je to možné, nevylúčte ich z jedálnička úplne, pretože naďalej zohrávajú pomerne dôležitú úlohu pri zabezpečovaní fungovania organizmu. 1,2,3

Výživové doplnky

Vo všeobecnosti sa odporúča, aby jedinci trpiaci laktózovou intoleranciou užívali doplnkové enzymatické prípravky s laktázou, aby tak dokázali lepšie stráviť laktózu prítomnú v potravinách. Užívanie týchto doplnkov by však vždy malo prebiehať pod dohľadom lekára, pretože ich potrebné množstvo sa u jednotlivcov líši.

Tieto doplnky sa zvyčajne užívajú súčasnes výrobkami obsahujúcimi laktózu.

Pre dosiahnutie zmiernenia príznakov je dôležité sa na čas vyhnúť konzumácii mlieka a mliečnych výrobkov. Keď sa budete cítiť lepšie, mali by ste tieto potraviny opäť postupne zaraďovať do jedálnička, kým nezistíte maximálne množstvo laktózy, ktoré váš organizmus dokáže zniesť bez akýchkoľvek nepriaznivých prejavov. V prípade, že sa rozhodnete vylúčiť mlieko úplne, mali by ste venovať dvojnásobnú pozornosť tomu, aby ste si zabezpečili potrebný prísun vápnika a vitamínu D nevyhnutných pre zachovanie hustoty kostí.

VYŠETRENIE LAKTÓZOVEJ INTOLERANCIE

Ak chcete s istotou vedieť, či trpíte týmto druhom intolerancie, môžete podstúpiť vyšetrenie zamerané na dôkaz laktózovej intolerancie. Pokiaľ sa u vás pri konzumácii výrobkov s obsahom laktózy objavujú uvedené príznaky, naznačuje to potrebu ich ďalšieho prešetrenia či objasnenia.

Dôležité je poznamenať, že laktóza sa môže vyskytovať aj v skrytej forme napr. v slanom či sladkom pečive, jogurtoch, čokoládových a tukových polevách, margarínoch, zmrzline, dokonca aj v údeninách. Je súčasťou viacerých liekov, náhradných sladidiel, potravinových doplnkov aj energetických tyčiniek.

ZÁVER

Laktózová intolerancia sa neklasifikuje ako závažný zdravotný problém, aj keď môže mať nepríjemné dôsledky pre zdravie a pohodu konkrétneho jedinca. Napriek tomu sa kladie vysoký dôraz na jej diagnostiku, na základe ktorej je možné upraviť jedálniček, nastaviť možnosti liečby, aby sa zvýšila úroveň každodenného života postihnutého jedinca.

Preto v prípade, že pri konzumácii laktózových výrobkov pozorujete niektoré z vyššie uvedených príznakov, vyhľadajte lekársku pomoc, najlepšie gastroenterológa, aby ste získali správnu diagnózu a plán liečby tejto intolerancie.

Zdroje

1.WebMD. (2021). What Is Lactose Intolerance? Dostupné tu: https://www.webmd.com/digestive-disorders/digestive-diseases-lactose-intolerance

   2.NHS. (2019). Lactose intolerance. Dostupné tu: https://www.nhs.uk/conditions/lactose-intolerance/

   3.Healthline. (2021). Lactose Intolerance 101 — Causes, Symptoms, and Treatment. Dostupné tu: https://www.healthline.com/nutrition/lactose-intolerance-101#causes-types

   4.Mayo clinic. (2022). Lactose intolerance - Symptoms and causes. Dostupné tu: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/lactose-intolerance/symptoms-causes/syc-20374232

   5.INTOLERANCIA LAKTÓZY NIE JE ALERGIA, MUDr. Iveta Čierna, PhD., 2. detská klinika LF UK a DFNsP v Bratislave in Pediatr. prax, 2007; 3: 129–134