Na stiahnutie

Odberový materiál

Brožúra – odberový materiál

Pre pacientov

Vyšetrenie NIPT - Tomorrow test
Vyšetrenie PHI-Index zdravej prostaty
Vyšetrenie TREC KREC - indikátor stavu imunity
Vyšetrenie LBC - Liquid Based Cytology

Cenník vyšetrení pre zmluvných partnerov

Aktuálny cenník laboratórnej diagnostiky pre zmluvných partnerov

Vyšetrenia podľa špecializácií

Gynekológia
Onkológia
Endokrinológia
Všeobecné lekárstvo
Gastroenterológia
Diabetológia
Pediatria
Reumatológia

Laboratórna príručka

Prietoková cytometria v diagnostike hematologických ochorení - Prehľad vyšetrení
Laboratórna príručka odborov – biochémia, hematológia,imunológia, alergológia, mikrobiológia
Laboratórna príručka odboru patológia a genetiky

Formulár

Formulár na podanie sťažnosti