TLAČOVÁ KONFERENCIA: SOCIOLOGICKÝ PRIESKUM MEDZI OČKOVANÝMI A ŠTÚDIA POSTVAKCINAČNÝCH PROTILÁTOK

Bratislava, 9.9.2021 od 9:00, Hotel Bratislava

Téma: výsledky takmer 3000 vyšetrení postvakcinačných protilátok, ktoré realizoval Unilabs Slovensko a s tým súvisiaci sociologický prieskum v spolupráci s agentúrou AKO na tému obavy z očkovania a vedľajšie účinky. 

Z výsledkov vyplynulo, že všetky vakcíny podávané na Slovensku poskytujú silnú imunitnú odpoveď a sú bezpečnejšou voľbou oproti riziku nákazy. V tomto prípade sa vytvorili protilátky iba necelej polovici pacientov so symptomatickým covidom. Okrem toho sme zistili, že až štvrtina očkovaných sa očkovania bála a hlavný dôvod boli vedľajšie účinky. Tie však účastníci prieskumu pociťovali vo viac ako 80 percentách menej ako 3 dní. 

Na tlačovej konferencii boli prítomné tri celoslovenské TV, verejnoprávny rozhlas, tlačové agentúry a relevantné printové médiá. 

 

Prezentácia - VEĽKÁ ŠTÚDIA A PRIESKUM O OČKOVANÍ: tvorba protilátok, vedľajšie účinky i obavy ľudí
Tlačová správa - Vakcíny naozaj fungujú. Potvrdzuje to štúdia Unilabs Slovensko