Nízky tlak krvi: Čo to je a aké má príznaky?

Tlak krvi môže slúžiť ako spoľahlivý ukazovateľ vášho zdravotného stavu. Ak zistíte, že máte nízky tlak krvi, je čas podniknúť vhodné kroky na zmenu životného štýlu, prípadne začať primeranú liečbu, čím znížite riziko ohrozenia svojho zdravia.

V tomto blogu nájdete všetky potrebné informácie o nízkom tlaku krvi (hypotenzii), najmä o jeho príznakoch a o tom, čo je potrebné robiť, ak vy alebo niekto, o koho sa staráte, trpí hypotenziou. Majte však na pamäti, že každý človek je iný, a nízky tlak krvi môže každého ohrozovať inak, v závislosti od príčiny nízkeho tlaku a ďalších súbežných zdravotných problémov.

Nízky tlak krvi: čo to je?

Za nízky tlak krvi sa všeobecne považuje stav, keď sú hodnoty krvného tlaku dlhodobo nižšie ako 90 / 60 mmHg (mm ortuťového stĺpca), pričom horný údaj na tlakomeri je systolický tlak a dolný údaj je diastolický tlak.2

Čo sa považuje za nízky tlak krvi u jednej osoby, môže byť pre iného absolútne v poriadku. Ak je váš tlak krvi prirodzene nízky, pravdepodobne vám nespôsobuje problémy, ani nevyžaduje liečbu. Vo všeobecnosti platí: nízky tlak krvi = nízke riziko vzniku srdcového ochorenia a mozgovej príhody.1

Jedinci, u ktorých sa hypotenzia rozvinie neskôr, nemusia pociťovať žiadne príznaky, prípadne im nízky tlak krvi môže zapríčiniť závraty a mdloby. Niekedy však môže byť nízky tlak krvi život ohrozujúcim stavom.

Príznaky nízkeho tlaku krvi

Ak sa u vás vyskytujú tieto príznaky, nechajte si zmerať tlak krvi:4

 • závraty alebo točenie hlavy;
 • nutkanie na vracanie;
 • rozmazané videnie;
 • celkový pocit slabosti;
 • zmätenosť;
 • strata vedomia.

Nízky tlak krvi môže poukazovať na rôzne zdravotné problémy a jeho dlhodobý výskyt znamená hrozbu pre váš zdravotný stav. Vždy je užitočné vedieť, ako sa tento problém prejavuje, či už u vás osobne, alebo u ľudí, o ktorých sa staráte.

V prípade starších osôb je užitočné vedieť, akú pomoc štandardne potrebujú, aby ste im dokázali čo najlepšie pomôcť a zároveň vedeli poskytnúť odbornému lekárovi presné informácie.

Mimoriadne nízky tlak krvi môže vyústiť do stavu, ktorý sa nazýva šok. Medzi príznaky šoku patrí:

 • zmätenosť, najmä u starších ľudí;
 • studená, vlhká pokožka;
 • strata farby pokožky (bledosť);
 • rýchle, plytké dýchanie;
 • slabý a rýchly pulz.

Ak sa príznaky nízkeho tlaku krvi objavujú pri zmene polohy, napr. keď sedíte alebo ležíte a postavíte sa, tento stav sa nazýva posturálna hypotenzia alebo ortostatická hypotenzia. Spôsobuje ju hromadenie krvi v cievach dolných končatín.

Vyššie uvedené príznaky, ako závraty alebo pocit na odpadnutie, je možné pociťovať pri vstávaní. Len čo sa telo prispôsobí zmene polohy, rýchlo pominú, ale hrozí riziko pádu.

Ak sa u vás prejavujú niektoré z uvedených príznakov, znamená to, že ste náchylní na pokles tlaku krvi, alebo podobné zdravotné problémy.

Je lepšie, ak vám odborný lekár diagnostikuje nízky tlak krvi ešte pred jeho plným rozvinutím, pretože vám to umožní primerane zmeniť svoje správanie a nasadiť vhodnú doplnkovú liečbu na zlepšenie stavu.

Hoci počiatočné príznaky môžu poukazovať na hypotenziu, môže ísť aj o známku iných zdravotných problémov, ktoré si vyžadujú pozornosť lekára. Pri vyšetrení sa zároveň môžete dozvedieť, ako danému problému predchádzať.

Príčiny nízkeho tlaku krvi

Ako sme už spomenuli, niektorí ľudia majú prirodzene nízky tlak krvi bez konkrétnej príčiny. Môže to byť v dôsledku zdravého životného štýlu a udržiavania sa v dobrej fyzickej kondícii, pričom dôležitú úlohu zohrávajú aj gény.

Tlak krvi sa v priebehu dňa mení. Môže napríklad poklesnúť, keď ste práve dojedli a vaša krv sa presúva do čriev alebo ak ste dlhý čas stáli, ste dehydrovaný, prípadne ak je veľmi teplo.

Existujú však aj zdravotné príčiny, pri ktorých tlak krvi klesá, napríklad:

 • pri užívaní určitých liekov;
 • pri zdravotných problémoch vrátane cukrovky, srdcových problémov, anémie a neurologických symptómoch (stavoch, ktoré postihujú nervovú sústavu).

Liečba nízkeho tlaku krvi

Nízky tlak krvi, ktorý je bezpríznakový, alebo sprevádzaný miernymi príznakmi, si vyžaduje liečbu iba ojedinele. Ak sa však hypotenzia prejavuje jasnými príznakmi, jej liečba závisí od príčiny.3

Prospešné je osvojenie si zdravého životného štýlu, ktorý zahŕňa cvičenie a správne stravovacie návyky. K odporúčaniam patria aj nasledujúce rady:

 • viac soliť;
 • piť viac vody;
 • nosiť kompresné pančuchy/podkolienky;
 • užívať správne lieky.

Pred uskutočnením akéhokoľvek rozhodnutia ohľadom nízkeho tlaku krvi by ste však mali dostupné možnosti prebrať s odborným lekárom, ktorý určí oficiálnu diagnózu a potvrdí, že dané opatrenia sú vhodné pre váš životný štýl a zdravotný stav.

Zdroje (APA)

1. Blood Pressure UK (BPUK). (2020). What is low blood pressure? Retrieved December 13, 2022, from https://www.bloodpressureuk.org/your-blood-pressure/understanding-your-blood-pressure/what-is-low-blood-pressure/

2. MAYO Clinic. (2022). Low blood pressure (hypotension). Retrieved December 13, 2022, from https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/low-blood-pressure/symptoms-causes/syc-20355465

3. MAYO Clinic. (2022). Low blood pressure (hypotension). Retrieved December 13, 2022, from https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/low-blood-pressure/diagnosis-treatment/drc-20355470

4. NHS. (2020). Low blood pressure (hypotension).Retrieved December 13, 2022, from https://www.nhs.uk/conditions/low-blood-pressure-hypotension/