Kto sme

Unilabs Slovensko, s. r. o. už od roku 1997 poskytuje služby laboratórnej diagnostiky na Slovensku. Pod pôvodným názvom Alpha medical rozšírila spoločnosť počas svojej existencie svoju expertízu okrem klinickej biochémie aj na lekársku genetiku, imunológiu a patológiu. V roku 2017 sa stala súčasťou nadnárodnej laboratórnej skupiny Unilabs so sídlom v Švajčiarsku. Vo februári 2021 spoločnosť formálne zmenila aj obchodný názov na Unilabs Slovensko, s. r. o.

Spoločnosť Unilabs je jednou z najväčších diagnostických sietí laboratórií v Európe. Vznikla v roku 1987 spojením troch švajčiarskych diagnostických laboratórií. Odvtedy sa rozrástla po celej Európe. V roku 2007 sa spojila s významnou spoločnosťou Capio v oblasti zobrazovacej diagnostiky, ktorá bola etablovaná vo Švédku, Nórsku, Fínsku, Dánsku a Spojenom kráľovstve. Vďaka tejto fúzii sa stal Unilabs európskym lídrom v diagnostike. Spoločnosť pokračovala v rozširovaní portfólia špičkových diagnostických služieb a z európskeho lídra sa posunula na pozíciu globálneho operátora v oblasti genetickej medicíny a patológie.

Po celom svete zamestnáva približne 12 700 ľudí, pracuje pre ňu 1 520 lekárov, má viac ako 250 laboratórií, ročne spraví viac ako 200 miliónov testov.

Unilabs Slovensko ťaží z tohto spojenia najmä v oblasti know-how a možnosti získavania najmodernejšieho technického vybavenia a diagnostík. Aj preto minulý rok ako prvá spoločnosť spustila drive-thru testovanie na koronavírus prostredníctvom PCR. Neskôr ako prvá zaradila do diagnostiky presný laboratórny test ELISA na protilátky SARS-CoV-2 a tiež ako prvá priniesla na Slovensko presné laboratórne antigénové testovanie. V roku 2021 si Unilabs Slovensko pripísal ďalšie prvenstvo – ako prvý spustil možnosť odberu kloktaním pre PCR testy.

V laboratóriách Unilabs Slovensko sa denne vyšetria vzorky od takmer 12 500 pacientov, ktorým sa zrealizuje vyše 90-tisíc vyšetrení. Takýto výkon je možné dosiahnuť iba dokonalým zvládnutím všetkých potrebných procesov od odberu vzorky až po doručenie výsledku s permanentným monitorovaním kvality a výkonu každej etapy tohto procesu. Unilabs Slovensko okrem internej a externej kontroly kvality postupne prechádza akreditáciou jednotlivých laboratórií, ktorá je zárukou spoľahlivosti výsledkov laboratórnych vyšetrení. Veľkou výhodou je aj vlastná dopravná služba, čím sa zabezpečuje efektívny transport odberového materiálu a vzoriek po celom Slovensku.

Na jeseň 2016 sme scentralizovali naše pracoviská v Bratislave do novej prevádzky na Poliankach. Tu našli svoj nový domov laboratóriá klinickej biochémie a hematológie, mikrobiológie, patológie i genetiky.

Pracovisko lekárskej genetiky v Bratislave na Poliankach začiatkom roku 2019 začalo realizovať najmodernejšie testovanie prostredníctvom sekvenátorov novej generácie NextSeq550 a iSeq100, ktoré umožňujú realizovať veľké panelové analýzy, analýzu klinického exómu a genómu.

Unilabs Slovensko investuje aj do vzdelávania a spolupracuje so Slovenskou zdravotníckou univerzitou. Centrálne laboratórium v Bratislave a pracovisko patologickej anatómie v Martine sú spoločnými výučbovými základňami. Zdravotnícki pracovníci, ktorí si zvyšujú svoju kvalifikáciu, tak získavajú odborné vedomosti a zručnosti v laboratórnych disciplínach pod kvalifikovaným a odborným vedením našich špecialistov.

Spoločnosť Unilabs Slovensko je zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní na Slovensku. Služby poskytuje 80 nemocniciam a poliklinikám a viac než 7 000 lekárov.

História spoločnosti od jej vzniku:

1995 – 1997

Projekt a výstavba

07/1997

Začiatok prevádzkovania – Laboratórium klinickej biochémie a hematológie v Ružomberku

08/1998

Vznik Laboratória klinickej mikrobiológie v Ružomberku

10/2000

Zmena obchodného mena spoločnosti na Alpha medical, a.s.

11/2003

Vznik Laboratória patologickej anatómie v Ružomberku

04/2004

Vznik Laboratória PCR v Ružomberku a Laboratória lekárskej genetiky

03/2006Spoločnosť Alpha medical na základe dohôd o predaji podpísaných v 02/2006 začína byť majetkovo ovládaná investičnou skupinou Penta Investments, s.r.o. 

06/2006

Akreditácia podľa normy ČSN EN ISO 15189

12/2006

Zriadenie Laboratória klinickej biochémie v Stropkove (predtým ADL plus, spol. s r.o.)

07/2007

Nadobudnutie 100-percentnej majetkovej účasti v spoločnosti Laboratóriá SVaLZ s.r.o., Internátna 25, Banská Bystrica prevádzkujúcej oddelenie klinickej biochémie

08/2007

Nadobudnutie 100-percentnej majetkovej účasti v spoločnosti GENLAB, s.r.o., ul. 1. mája 21, Humenné prevádzkujúcej zdravotnícke zariadenia lekárskej genetiky

Nadobudnutie 100-percentnej majetkovej účasti v spoločnosti GEN-IM s.r.o., ul. 1. mája 21, Humenné prevádzkujúcej zdravotnícke zariadenia lekárskej genetiky a vyšetrovacích metód v lekárskej imunológii

Zriadenie Laboratória klinickej biochémie v Bánovciach nad Bebravou

09/2007

Zriadenie Laboratória klinickej biochémie v Žiari nad Hronom (predtým ProCare, s.r.o.)

10/2007

Zriadenie Statimového laboratória klinickej biochémie v Bratislave (predtým CITYLAB a.s.)

Nadobudnutie majoritnej majetkovej účasti v spoločnosti BIORTG Kežmarok, s.r.o., Námestie sv. Egídia 95, Poprad prevádzkujúcej zdravotnícke zariadenia hematológie a transfuziológie, klinickej biochémie a rádiológie

01/2008

Začiatok prevádzkovania Statimového laboratória klinickej biochémie v Bytči (predtým Medicentrum s.r.o.)

06/2008

Zriadenie zdravotníckeho zariadenia klinickej biochémie, hematológie, transfuziológie a klinickej mikrobiológie v Slovnafte, Vlčie hrdlo 49, Bratislava

07/2009

Nadobudnutie 100-percentnej majektovej účasti v spoločnosti BB Biocyt diagnostické centrum s.r.o., Námestie L. Svobodu 1, Banská Bystrica prevádzkujúcej zdravotnícke zariadenia patologickej anatómie

12/2009

Nadobudnutie 100-percentnej majetkovej účasti v spoločnosti Patológia, s.r.o., Nemocničná 7, Humenné prevádzkujúcej zdravotnícke zariadenia patologickej anatómie

Nadobudnutie 100-percentnej majetkovej účasti v spoločnosti AeskuLab Holding, a.s., Pobřežní 297/14, Praha 8. Spoločnosť je 100-percentným vlastníkom spoločností TOPLAB, s.r.o., Mikrobiologická laboratoř s.r.o., CEDELAB s.r.o., HEBILAB s.r.o., AeskuLab a.s., BIOLAB Praha, s.r.o., LABOREX, s.r.o., LABORATOŘE LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGIE, s.r.o.

10/2010

Prevzatie zdravotníckeho zariadenia klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie Nemocničná 1, Šaľa

04/2011

Presťahovanie pracovísk klinickej biochémie, hematológie, transfuziológie, mikrobiológie, genetiky a PCR do nových priestorov, J. Bellu, Likavka

05/2011Nadobudnutie 49-percentnej majetkovej účasti v spoločnosti Vita-Test spol. s r.o., Drieňová 1/B, Bratislava prevádzkujúcej zdravotnícke zariadenia klinickej biochémie
08/2011Nadobudnutie 95-percentnej majetkovej účasti v spoločnosti Histopatologia, a. s., Antolská 11, Bratislava prevádzkujúcej zdravotnícke zariadenia patologickej anatómie
11/2011Nadobudnutie 100-percentnej majetkovej účasti v spoločnosti HIS – DG, s.r.o., Komenského 37/A, Košice prevádzkujúcej zdravotnícke zariadenia patologickej anatómie
02/2012Nadobudnutie 5-percentnej majetkovej účasti v spoločnosti Histopatologia, a. s., Antolská 11, Bratislava prevádzkujúcej zdravotnícke zariadenia patologickej anatómie
03/2012Nadobudnutie 100-percentnej majetkovej účasti v spoločnosti BIOIM Trebišov, s.r.o., Námestie sv. Egídia 95, Poprad prevádzkujúcej zdravotnícke zariadenia klinickej biochémie a laboratórnej medicíny
10/2012Nadobudnutie zdravotníckeho zariadenia klinickej biochémie, Masarykova 9, Košice
11/2012Nadobudnutie zdravotníckeho zariadenia klinickej biochémie, Šancová 110, Bratislava
Nadobudnutie zdravotníckeho zariadenia klinickej biochémie, J. Jiskru 8, Zvolen
12/2012Nadobudnutie 100-percentnej majetkovej účasti v spoločnosti SZ Laboratories, a.s., Moldavská cesta 8/A, Košice prevádzkujúcej zdravotnícke zariadenia klinickej biochémie, hematológie, transfuziológie, mikrobiológie a patologickej anatómie
12/2012Na základe Dohôd o predaji podpísaných v 10/2012 spoločnosť AM prechádza do portfólia investičnej skupiny Mid Europa Partners (MEP) LLP 
07/2013Zriadenie zdravotníckeho zariadenia klinickej biochémie, Piešťanská 1184/24, Nové Mesto nad Váhom
02/2014Nadobudnutie zdravotníckeho zariadenia klinickej biochémie, Ivana Krasku 2462/38, Sereď
03/2014Zriadenie zdravotníckeho zariadenia klinickej biochémie, Československej armády 3, Martin
04/2014Nadobudnutie zdravotníckeho zariadenia klinickej biochémie, Komenského 36, Želiezovce
07/2014Nadobudnutie 100-percentnej majetkovej účasti v spoločnosti Gendiagnostica Bratislava, s.r.o., Riazanská 47, Bratislava prevádzkujúcej zdravotnícke zariadenie lekárskej genetiky, Radlinského 9, Bratislava
Nadobudnutie 100-percentnej majetkovej účasti v spoločnosti Gendiagnostica, s.r.o., Riazanská 47, Bratislava prevádzkujúcej zdravotnícke zariadenie lekárskej genetiky, Jegorovova 9, Banská Bystrica
Nadobudnutie 100-percentnej majetkovej účasti v spoločnosti Gendiagnostica Košice s.r.o., Hraničná 2, Košice prevádzkujúcej zdravotnícke zariadenia lekárskej genetiky, Hraničná 2, Košice 
Nadobudnutie 100-percentnej majetkovej účasti v spoločnosti HistoCyt, s.r.o., Horná 60, Banská Bystrica prevádzkujúcej zdravotnícke zariadenia patologickej anatómie, Horná 60, Banská Bystrica
12/2014Nadobudnutie zdravotníckeho zariadenia klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie, Bratská 17, Banská Štiavnica
Nadobudnutie zdravotníckeho zariadenia klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie, Sládkovičova 11, Žiar nad Hronom
02/2015Presťahovanie pracoviska patologickej anatómie do nových priestorov, Gorkého 8, Košice
03/2015Nadobudnutie zdravotníckeho zariadenia klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie, Šrobárova 1, Rimavská Sobota
02/2016Nadobudnutie zdravotníckeho zariadenia klinickej biochémie a hematológie, Veľkoblahovská 23, Dunajská Streda
Nadobudnutie zdravotníckeho zariadenia klinickej biochémie, hematológie, Hodská 373/38, Galanta
Nadobudnutie 100-percentnej majetkovej účasti v spoločnosti Klinická patológia Prešov, s.r.o., Hollého 14, Prešov prevádzkujúcej zdravotnícke zariadenie patologickej anatómie, Hollého 14, Prešov
05/2016Nadobudnutie zdravotníckeho zariadenia klinickej biochémie, Jurkovičova 19, Prešov
05/2017

Na základe dohôd o predaji podpísaných v 2 a 4/2017 sa  spoločnosť AM stáva súčasťou laboratórnej skupiny Unilabs  so sídlom v Ženeve vo Švajčiarsku, celoeurópskeho poskytovateľa laboratórnych služieb a lekárskej diagnostiky, patriacou do ekonomickej skupiny Apax Partners LLP, Veľká Británia

10/2017

Nadobudnutie 100-percentnej majetkovej účasti v spoločnosti MEDY s.r.o., Bajzova 4,Košice 040 01 prevádzkujúcej zdravotnícke zariadenia SVaLZ klinickej biochémie, hematológie a transfúziológie, klinickej imunológie a alergológie a klinickej mikrobiológie, rádiológie v Košiciach a zdravotnícke zariadenia SVaLZ klinickej biochémie, hematológie a transfúziológie vo Veľkých Kapušanoch a v Giraltovciach

Unilabs Slovensko má právne i finančné prepojenie a kooperuje v úzkej súčinnosti s: