PROJEKT DÔVERA

V spolupráci so zdravotnou poisťovňou Dôvera sme pripravili unikátny projekt.

Poistenci ZP Dôvery, ktorí v termíne od 16. 6. do 31. 10. 2020 absolvovali u svojho všeobecného lekára pre dospelých preventívnu prehliadku, mali možnosť absolvovať aj test na zistenie protilátok na ochorenie Covid-19. Z testu sa dozvedeli, či ochorenie prekonali, a teda či majú vytvorené protilátky, ktoré ich potenciálne ochránia pred možnou druhou vlnou nákazy pred spomínaným ochorením.

Spoločnosť Unilabs Slovensko, s. r. o. ponúkla vyšetrenia protilátok SARS-COV-2 ako prvá na Slovensku. Vyšetrenie protilátok SARS-COV-2 nie je hradené z verejného zdravotného poistenia a je možné si ho mimo tohto projektu objednať iba v samoplatcovskom režime.

Vyšetrenie pozostáva zo stanovenia hladiny protilátok prítomných po prekonaní infekcie (IgG). Výsledky vyšetrení dostal váš ošetrujúci lekár spolu s výsledkami preventívnej prehliadky štandardnou cestou.

V tomto zozname si môžete overiť, či váš lekár spolupracuje so spoločnosťou Unilabs Slovensko, s. r. o. :

Zoznam spolupracujúcich lekárov


Pokiaľ ste nesplnili kritériá na absolvovanie preventívnej prehliadky v danom období a vyšetrenie by ste napriek tomu chceli absolvovať, využite ponuku na sérologické vyšetrenie protilátok SARS-COV-2 metódou ELISA  prostredníctvom e-shopu lab.online. Odber krvi je možné absolvovať na našich odberných miestach. Výsledok vám bude doručený elektronicky do 48 hodín.

Viac o jednotlivých druhoch testov na Covid-19 a kedy ktorý test použiť, sa dočítate v článku.