Stanovenie indexu zdravej prostaty (PHI)

Stanovenie indexu zdravej prostaty – Prostate Health Index (PHI) sa v súčasnosti javí ako najúčinnejšie vyšetrenie v prevencii a zároveň v diagnostike rakoviny prostaty.

Ide o komplexný balík laboratórnych vyšetrení  prostaty, ktorý sa skladá z vyšetrenia p2PSA, PSA a free PSA. Samotné stanovenie PHI je dané výpočtom z hodnôt týchto parametrov. Vyšetrenie sa robí bezbolestne z odberu krvi a v súčasnosti má z hľadiska laboratórnej diagnostiky najvyššiu vypovedaciu schopnosť o stave prostaty.

Vďaka zavedeniu nového parametra p2PSA, ktorý má vysokú špecificitu na karcinóm prostaty (až 33 %), je stanovenie PHI najúčinnejšou diagnostickou metódou.

Vyhnite sa biopsii 

Za posledných 20 rokov stúpol výskyt karcinómu prostaty výraznejšie než u iných rakovín. Riziko dramaticky narastá po päťdesiatom roku života a dve z troch úmrtí nad 65 rokov má na svedomí práve karcinóm prostaty. Medzi typické ťažkosti, ktoré zväčšená prostata spôsobuje, patrí slabý a prerušovaný prúd moču, časté a niekedy aj bolestivé močenie, bolesti v krížoch a nezriedka aj krv v moči. Spoľahlivý test na detekciu skorého štádia karcinómu prostaty, keď je nádor obmedzený na žľazu a možno poskytnúť účinnú liečbu, môže mať pre pacientov a lekárov značnú hodnotu. Najznámejším nádorovým indikátorom – markerom, ktorý v je diagnostike už dlho sledovaný, je PSA, čiže prostatický špecifický antigén. Bohužiaľ, výsledok tohto vyšetrenia nie je jednoznačný, keďže môže byť pozitívny aj z iných než nádorových príčin, napríklad pri zápaloch prostaty alebo močových ciest či pri benígnej hyperplázii prostaty. Ak je teda hodnota PSA zvýšená, lekár obvykle odporúča vykonať ešte biopsiu prostaty, ktorej sa dá vďaka stanoveniu PHI vyhnúť, respektíve k nej pristúpiť iba v nevyhnutnom prípade 

Bezbolestné vyšetrenie z krvi 

Nová metóda vyšetrovania s využitím diagnostiky p2PSA je založená na objave amerických vedcov, ktorí zistili, že okrem iných látok nádor produkuje aj látku nazvanú p2PSA. Tá sa dostáva do krvi a podľa jej množstva možno usúdiť, či pacient má nádor, alebo mu hrozí. Práve hodnota p2PSA indikuje, či je nádor rýchlo rastúci (a tak je pre pacienta veľmi nebezpečný), alebo je naopak pomaly rastúci (teda menej rizikový). Má oveľa vyššiu špecificitu stanovenia karcinómu prostaty – až 33% ako dnes využívaná diagnostika prostredníctvom PSA a free PSA. Vďaka svojim vlastnostiam  sa tak p2PSA stáva dôležitým diagnostickým indikátorom pre rozšírenie a zlepšenie detekcie karcinómu prostaty. Stačí bežný odber krvi a pacient do týždňa pozná výsledok vyšetrenia. Je ušetrený nielen od stresujúceho čakania na výsledky biopsie, ale často aj bolestivého zákroku s možnými negatívnymi dôsledkami. V mnohých prípadoch je biopsia dokonca kontraindikovaná, a preto je potrebná diagnostika sťažená. V súčasnosti však stanovenie p2PSA nie je hradené z prostriedkov verejného zdravotného poistenia (s výnimkou poistencov ZP Union) a jeho výkon si preto musí pacient zaplatiť sám. 

Úhrada za vyšetrenie

Vyšetrenie p2PSA výrazne pomôže v rozhodovaní o ďalšom postupe vyšetrovania a liečby. Spoločnosť Alpha medical ponúka  ako prvá na Slovensku komplexný balík vyšetrení  prostaty so stanovením indexu zdravej prostaty (PHI), ktorý zahŕňa vyšetrenie PSA, free PSA a p2PSA v sume 100 eur.

Ak máte záujem o podrobnejšie informácie o vyšetrení p2PSA a stanovení indexu zdravej prostaty, alebo neviete, koho o vyšetrenie požiadať, neváhajte nás kontaktovať. Ďakujeme.

Pozrite si leták

Vyšetrenie PHI - index zdravej prostaty