Aktuálna situácia výsledkov z testovania na koronavírus metódou PCR

Na tejto stránke vám ponúkame aktualizované výsledky testovania PCR našou spoločnosťou. Ide teda o vzorku, ktorá nie je štatisticky stopercentne reprezentatívna, no vzhľadom na jej objem svoju výpovednú hodnotu určite má.

Sledujeme dva podstatné údaje – pozitivitu pri testovaní metódou RT-PCR a zároveň veľmi presné hodnoty CT (vysvetlené nižšie pri konkrétnych grafoch).

Pri PCR sa priamo zisťuje prítomnosť stôp genetického materiálu vírusu. Na zistenie prítomnosti koronavírusu SARS-CoV-2 sa používa variant tejto metódy známy ako RT-PCR (Reverse Transcription PCR), PCR s reverznou transkripciou. Je to preto, že koronavírus SARS-CoV-2, ako aj niektoré iné vírusy, neobsahuje DNA, ale iba RNA.

Na zistenie vírusovej RNA sa používa enzým, ktorý zmení RNA vírusu na DNA. Deje sa to v jednokrokovom procese, ktorý sa nazýva reverzná transkripcia. Následne proces pokračuje ako pri PCR, vírusová DNA sa miliónkrát znásobí a deteguje prostredníctvom fluoreskujúceho farbiva. Táto metóda je veľmi spoľahlivá, pretože na zistenie prítomnosti vírusu v organizme postačuje jeho jediná čiastočka prítomná vo výtere z hltanu alebo nosohltanu.

Čo znamenajú výsledky testu?
Pozitívny výsledok testu:
  • Pozitívny výsledok potvrdzuje prítomnosť vírusu SARS-CoV-2.
Negatívny výsledok testu:
  • Testovaná osoba nie je v súčasnosti nakazená vírusom.
  • Vírus nie je prítomný v mieste, odkiaľ bol odobraný ster (preto sa štandardne odoberá vzorka z nosa aj z úst).
  • Ochorenie je v príliš ranom štádiu alebo už prebehlo a je príliš neskoro.

Pozor: negatívny výsledok neznamená, že test bude negatívny aj zajtra, prípadne o niekoľko dní a v prípade prítomnosti rizikových faktorov. Po objavení príznakov ho treba zopakovať.

Výhodou RT-PCR je, že vieme kvantifikovať množstvo vírusovej nálože, na základe čoho môžeme odhadovať potenciálnu infekčnosť pacienta.

1. Graf: Percentuálny podiel pozitívne testovaných - vývoj v čase, kĺzavý priemer po 7 dňoch2. Graf: Podiel pozitívnych vzoriek podľa jednotlivých krajov Slovenska - vývoj v čase, po kalendárnych týždňoch3. Graf: Prevalencia pozitívne testovaných podľa jednotlivých krajov - vývoj v čase4. Graf: Prevalencia pozitívne testovaných podľa jednotlivých okresov Slovenska - vývoj v čase5. Tabuľka: Prevalencia pozitívnych podľa pohlavia

Pohlavie Pozitívni (%)
Muži 21,75 %
Ženy 23,78 %


6. Graf: Prevalencia pozitívne testovaných podľa vekových skupín7. Graf: Porovnanie objemu testovania - verejný a komerčný segment8. Graf: Podiel doručených výsledkov v jednotlivých časových intervaloch (každý časový interval predstavuje počet hodín uplynutých od odberu po zaslanie výsledku) – dáta za posledných 14 dníPri vyhodnocovaní výsledkov RT-PCR sa zaznamenáva aj počet cyklov, ktoré sa opakujú. Cyklus, resp. bod, v ktorom termálny cyklér zaznamená tvorbu PCR produktu v reakcii, sa označuje CT (treshold cycle) alebo CP (crossing point), z hľadiska pozitivity ide o rovnocenné označenie. Čím je hodnota CT, resp. CP nižšia, tým sa vo vzorke nachádza väčšie množstvo vírusu.

Hodnoty CT vyššie ako 35 znamenajú nízku vírusovú nálož, CT od 25 do 35 strednú vírusovú nálož a pod 25 vysokú vírusovú nálož. Príchod ďalšej vlny nákazy nám naznačuje to, keď začnú prevládať pacienti s vysokou náložou nad tými s nízkou.