Entezitída

Uveitída a entezitída – typické, ale menej známe prejavy reumatických ochorení

Mnohé reumatické ochorenia sú sprevádzané očnými komplikáciami alebo postihnutím očných adnex. Tie môžu varírovať od mierneho poškodenia povrchu oka až po potenciálne oslepujúce vnútroočné ochorenie či orbitálny zápal. Je preto dôležité rozpoznávať, ktoré očné komplikácie sú asociované s...