Feochromocytón

Výzva menom feochromocytóm

Feochromocytómy (FEO) sú zriedkavé neuroendokrinné nádory a oneskorenie ich diagnózy môže mať vážne následky. Sú prípady, keď sa FEO stáva skutočnou diagnostickou výzvou.