Informačné listy

Oznam o zmenách v žiadankách Gynekologická cytológia

23. Marec 2021
Vážená pani doktorka, vážený pán doktor, dovoľujeme si Vás informovať, že spoločnosť Unilabs Slovensko, s. r. o. s účinnosťou od 1. marca 2021 vykonala zmeny v žiadanke o vyšetrenie - Patologická anatómia využívaných pri indikovaní gynekologickej cytológie.

Žiadosť o kontrolu expirácie špeciálneho odberového materiálu používaného pri TOMORROW teste

25. September 2020
Vážení klienti, vzhľadom na opakované dpručovanie vzoriek na gianostiku NIPT- Tomorrow test v skúmavkách s prekročeným dátumom expirácie, Vás žiadame o kontrolu dátumu expirácie

Oznam pre klientov o zmenách v žiadankách

9. September 2020
Vážení klienti, dovoľujeme si Vás informovať, že spoločnosť Alpha medical, s. r. o. s účinnosťou od 7. septembra 2020 vykonala zmeny v žiadankách z dôvodu príprav katalógu vyšetrení eHealth

Dohodla s Union zdravotnou poisťovňou, a. s. na zaradení nového vyšetrenia

24. August 2020
Vážená pani doktorka, vážený pán doktor, dovoľujeme si Vás informovať, že spoločnosť Alpha medical, s. r. o. sa s účinnosťou od 1. augusta 2020 dohodla s Union zdravotnou poisťovňou, a. s. (ZP UNION) na zaradení nového vyšetrenia.

Oznam pre klientov o obnovení prevádzok laboratórií v Seredi, v Šali a v Bytči

19. Jún 2020
Vážení klienti, radi by sme vás informovali, že s účinnosťou od 2. 9. 2020 bude prevádzka všetkých troch laboratórií obnovená, a to v rovnakom režime ako ste na ňu boli zvyknutí pred vypuknutím pandémie koronavírusu.

Aktualizácia referenčných intervalov

2. Marec 2020
Vážení klienti, radi by sme vás informovali, že s účinnosťou od 1. 3. 2020 dochádza k zmene referenčných intervalov u niekoľkých vyšetreniach.

Oznam o zmenách pravidiel uhrádzania vyšetrení so ZP UNION

10. Február 2020
Dovoľujeme si vás informovať, že spoločnosť Alpha medical, s. r. o. sa s účinnosťou od 3. februára 2020 dohodla s Union zdravotnou poisťovňou, a. s. (ZP UNION) na zľavách pre poistencov ZP UNION v rámci troch samoplatcovských vyšetrení (TROMBOtest, TREC | KREC test a TOMORROW test).

Zavedenie nového laboratórneho genetického vyšetrenia TREC | KREC

15. Apríl 2019
Spoločnosť Alpha medical v spolupráci so sesterskou spoločnosťou Aeskulab ako jediní na Slovensku prináša možnosť otestovať bunkovú aj protilátkovú imunitu pomocou moderného genetického testu TREC | KREC

Oznam o zmene pravidiel úhrady Cytologického vyšetrenia LBC so ZP UNION

29. Marec 2019
Dovoľujeme si vás informovať, že spoločnosť Alpha medical, s. r. o. sa od 1. apríla 2019 zmluvne dohodla s Union zdravotnou poisťovňou, a. s. (ZP UNION) na zmene podmienok úhrady cytologického vyšetrenia metódou Liquid based cytology (LBC).

Oznam o zriadení detskej Ambulancie pre Centrum hemostázy a trombózy Košice

15. Marec 2019
Dovoľujeme si vás informovať, že spoločnosť Alpha medical hematológia, s. r. o., prevádzkovateľ Centra hemostázy a trombózy v Košiciach,