Interná medicína

Medzi gynekológiou a internou medicínou

Kooperácia jednotlivých medicínskych odborov je nevyhnutná z aspektu komplexnej starostlivosti o pacienta. Výhodou gynekológa je, že sa kontinuálne stará o pacientky v jednotlivých fázach ich života. S predstihom je schopný identifikovať mnohé rizikové faktory, ktoré v neskoršom období života môžu...

Postavenie internej medicíny a ambulantných internistov v systéme zdravotnej starostlivosti

Jednou z najčastejšie diskutovaných otázok v oblasti internej medicíny (IM) je otázka jej postavenia medzi klinickými disciplínami, ako aj otázka budúcnosti vnútorného lekárstva ako samostatného odboru. V minulosti sa jej hovorilo „kráľovná medicíny“. Ostáva naďalej kráľovnou? Alebo budú internisti...

Internista 21. storočia: Integrujúci a diferenciálne diagnostický guru

„Polovica toho, čo zjeme, udržuje nažive nás, druhá polovica lekárov.“ Toto tvrdí jeden staroegyptský text a treba uznať, že má pravdu. Dobre známe sú aj Hippokratove spisy, v ktorých sa píše: „Človek nosí lekára v sebe, len mu v jeho práci treba pomôcť. Ak telo nie je pravidelne očisťované, čím...