Internista

Postavenie internej medicíny a ambulantných internistov v systéme zdravotnej starostlivosti

Jednou z najčastejšie diskutovaných otázok v oblasti internej medicíny (IM) je otázka jej postavenia medzi klinickými disciplínami, ako aj otázka budúcnosti vnútorného lekárstva ako samostatného odboru. V minulosti sa jej hovorilo „kráľovná medicíny“. Ostáva naďalej kráľovnou? Alebo budú internisti...