Juvenilný systémový lupus erythematosus

Juvenilný systémový lupus erythematosus

Každé chronické ochorenie je po celý život súpútnikom chorého jedinca. Systémové choroby spojiva sa vyskytujú nielen v dospelom veku, ale aj v mladšej populácii. Jedným z najčastejších takýchto ochorení je juvenilná idiopatická artritída (JIA). Zriedkavejším je systémový lupus erythematosus (SLE),...