NaProTechnology

Podstatou NaProTechnology je hľadať príčinu neplodnosti – rozhovor s gynekológom MUDr. Ivanom Wallenfelsom

S MUDr. Ivanom Wallenfelsom sme sa rozprávali o naprotechnológii, teda o reprodukčnej metóde, ktorá zatiaľ na Slovensku nie je veľmi známa, hoci jej miera úspešnosti dosahuje až 50 %. MUDr. Wallenfels v rozhovore okrem iného vysvetlil, ako táto metóda funguje a aké sú jej výhody v porovnaní s...