Primárna sklerotizujúca cholangitída

Autoimunitné ochorenia pečene

Autoimunitné choroby pečene (ACHP) zastupujú traja predstavitelia – autoimunitné hepatitídy (AIH), primárna biliárna cirhóza (PBC) a primárna sklerotizujúca cholangitída (PSC). Autoimunitné ochorenia pečene sú chronické zápalové ochorenia, pre ktoré je charakteristický periportálny zápal, zvýšené...