Wilsonova choroba

Wilsonova choroba, cystická fibróza, deficit alfa-1-antitrypsínu. Čo ich spája?

Metabolické ochorenia pečene sú skupinou veľmi rôznotvárnych ochorení, ktoré spôsobujú postihnutie pečene ako dôsledok sekundárneho systémového efektu určitého ochorenia. Patria tu aj ochorenia ako napríklad steatóza pečene, steatohepatitída pri obezite, diabetes mellitus, ďalej genetické poruchy...