TROMBOTEST

AKO POSTUPOVAŤ:

Nadväzujúce kroky sú závislé od toho, či váš ošetrujúci lekár patrí medzi našich spolupracujúcich lekárov. Prečítajte si preto, prosím, nasledujúci postup.

Váš lekár s nami spolupracuje

V prípade, že Váš ošetrujúci lekár spolupracuje s laboratóriom Alpha medical, s.r.o., stačí ho požiadať o realizáciu vyšetrenia.

Zoznam spolupracujúcich lekárov


Keďže ide o výlučne samoplatcovské vyšetrenie, prosíme vás o jeho úhradu v hotovosti buď u lekára v ambulancii, alebo na základe faktúry, ktorú vám odošleme po realizovaní vyšetrenia a zaslaní výsledku lekárovi. Samozrejme, vzorku je možné spolu so žiadankou odniesť priamo do nášho laboratória a tam aj realizovať úhradu.

O výsledku vyšetrenia vás bude informovať váš lekár a odporučí vám ďalší vhodný postup.

Váš lekár s nami nespolupracuje

Ak Váš ošetrujúci lekár nespolupracuje s laboratóriom Alpha medical, s.r.o., je vhodné informovať sa u neho, či bude ochotný zrealizovať pre vás odber a následnú konzultáciu výsledkov. 

V prípade, ak váš lekár vyhovie vašej prosbe, odporúčame vám nasledujúci postup:

  1. Vytlačte si žiadanku o vyšetrenie TROMBOtest (k dispozícii na stránke) a túto prineste Vášmu ošetrujúcemu lekárovi aby mohol na základe žiadanky realizovať odbery do príslušných odberových skúmaviek.
  2. Vzorky spolu so žiadankou odneste ihneď po odbere do jedného z Laboratórií biochémie a hematológie Alpha medical, s.r.o.  
  3. Keďže ide o výlučne samoplatcovské vyšetrenie, prosíme vás o jeho úhradu pri odovzdaní vzorky v ktoromkoľvek Laboratóriu biochémie a hematológie hotovostnou platbou alebo platbu uskutočníte na základe faktúry, ktorú vám odošleme po realizovaní vyšetrenia a zaslaní výsledku lekárovi.
  4. Výsledok vyšetrenia zašleme vášmu lekárovi, ktorý vás bude o ňom informovať a odporučí vám ďalší vhodný postup.

*pozn. - V prípade záujmu o uplatnenie poukážky vygenerovanej ZP UNION poistencovi registrovanému vo VIP portáli, ktorý prevádzkuje ZP UNION, je potrebné poukážku vytlačiť a pripnúť ku žiadanke o vyšetrenie TROMBOtest z dôvodu možnosti uplatnenia zvýhodnenej ceny a kontroly platnosti poukážky.