Call centrum:

0850 150 000

7.30 – 16.30 (po – pia)


TESTOVALI SME PIESKOVISKÁ V BANSKEJ BYSTRICI

V rámci unikátneho projektu s mestom Banská Bystrica a Slovenskou asociáciou veterinárnych lekárov malých zvierat (SAVLMZ) sme v priebehu apríla až júna v našom Centrálnom veterinárnom laboratóriu spracovali a analyzovali 126 vzoriek z banskobystrických pieskovísk.

bez nzvu.bmp

Cieľom bolo diagnostikovať prítomnosť parazitov, ktoré bývajú častým dôvodom ochorení, najmä u detí tráviacich voľný čas na pieskoviskách. Tie totiž väčšinou nie sú ohradené, a tak nezamedzujú pohyb predovšetkým túlavých zvierat (najmä mačiek), ktoré pieskoviská často kontaminujú deponovanými exkrementmi. Práve tie bývajú dôvodom parazitóz, ktoré sú prenosné aj na človeka – toxokaróza, toxoplazmóza, giardióza a iné. Keďže má naša spoločnosť záujem spolupodieľať sa na projektoch, ktoré v konečnom dôsledku smerujú k zvýšeniu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a prevencii ochorení, rozhodli sme sa zapojiť do originálneho projektu Banskej Bystrice a SAVLMZ, v rámci ktorého sme analyzovali piesok zo 126 pieskovísk v meste.

Výsledok analýzy

Na základe rozsiahleho skríningu pieskovísk sa zistilo, že na území mesta je z počtu 126 pieskovísk 121 negatívnych na skúmané parazity, tri pieskoviská sú pozitívne na parazity, ktoré nepredstavujú pre ľudí riziko a ďalšie dve boli pozitívne na prítomnosť parazitov spôsobujúcich ochorenie toxokaróza. Jedno pieskovisko patrilo mestu Banská Bystrica a okamžite po tomto zistení prebehla výmena piesku. Majiteľ druhého pieskoviska bol na tento stav upozornený a mesto ho vyzvalo, aby bezodkladne pristúpil k výmene piesku. Okrem nákladov spojených s diagnostikou vzoriek z pieskovísk sme pripravení podporiť projekt aj pri sprievodných aktivitách, ako sú edukácia rodičov a detí či prípadná revitalizácia pieskových plôch. „Sme veľmi radi, že môžeme Banskobystričanom povedať túto dobrú správu ešte pred začiatkom školských prázdnin. Rodičia tak nemusia mať obavu o svoje deti, ktoré počas leta trávia množstvo času práve na pieskoviskách. Tak ako vždy, aj tu je však na mieste obozretnosť a dodržiavanie hygienických pravidiel zo strany rodičov a detí, ale najmä majiteľov zvierat, ktoré tieto parazity prenášajú,“ povedal primátor Peter Gogola na tlačovej konferencii organizovanej mestom.

Alpha medical má záujem participovať na komunitných projektoch

„Radi podporujeme projekty, ktoré sú pre komunitu prínosom a jej členovia sa do nich aj sami aktívne zapoja. Sme presvedčení, že práve toto je jeden z tých prípadov, keď sa pomoc nestratí a jej efekt ocenia najmä rodičia,“ prezradil o motivácii spoločnosti Alpha medical,
s. r. o., jej generálny riaditeľ Peter Lednický a dodal: „Teší nás, že výsledky skríningu dokazujú veľmi dobrý stav pieskovísk v správe mesta, čo je nepochybne dôsledkom starostlivosti a prijatých opatrení zo strany mesta, ale aj disciplinovanosťou chovateľov zvierat.“

Prevencia u zvierat je základom úspechu

Človek sa parazitmi môže nakaziť po skonzumovaní piesku, ktorý obsahuje infekčné vajíčka. Pes a mačka sa môžu nakaziť zožratím medzihostiteľa, napríklad hlodavca či zožratím infekčného vajíčka alebo larvy. Chovateľ psa alebo mačky je povinný zabrániť rozsevu parazitov vo vonkajšom prostredí pravidelným odčervovaním. „Na základe výsledkov prieskumu musím konštatovať, že chovatelia v Banskej Bystrici sú zodpovední a pravidelne odčervujú svojich zvieracích miláčikov,“ zhodnotil prezident SAVLMZ, MVDr. Róbert Maňko a pokračoval: „Táto aktivita je druhým krokom napĺňania memoranda, ktoré sme podpísali s mestom Banská Bystrica. Snažíme sa zlepšiť spolužitie chovateľov a ľudí, ktorí nemajú domáce zvieratko. Som presvedčený, že hlavnou úlohou veterinárnych lekárov je liečiť zvieratá, aby sme zabezpečili zdravie ľudí.“

Pestrá paleta vyšetrení prítomnosti parazitov

V prípade, že by príklad Banskej Bystrice chceli nasledovať aj iné mestá, veľmi radi prediskutujeme podmienky konkrétnej spolupráce. Vyšetrenia pritom ponúkame nielen mestám a obciam, ale aj podnikateľským subjektom a súkromným osobám ako štandardné laboratórne vyšetrenie z oblasti veterinárnej diagnostiky. Ako poskytovateľ humánnej aj veterinárnej diagnostiky ponúkame rodičom, ktorí majú podozrenie na parazitárne ochorenie v ich domácnosti, aj testovanie domácich miláčikov a detí, ktoré s nimi žijú v jednej domácnosti.


Ak máte záujem o detailnejšie informácie o projekte, prosíme, napíšte nám na info@lenprezvierata.sk.

Kontaktujte nás

Neviete nájsť odpoveď na vaše otázky? Chcete sa stať naším klientom?
Máte problém, ktorý potrebujete vyriešiť? Kontaktujte nás. Radi vám pomôžeme.

viac informácií