Call centrum:

0850 150 000

7.30 – 16.30 (po – pia)


ZRIADILI SME NOVÉ VETERINÁRNE LABORATÓRIUM

Zvieratá nie sú ľudia. V Alpha medical sme sa preto rozhodli zriadiť špeciálne veterinárne laboratórium, v ktorom využívame druhovo špecifické sety a rešpektujeme všetky osobitosti veterinárnej diagnostiky.

01

Zriadili sme Centrálne veterinárne laboratórium v Ružomberku. Prečo? Pretože hoci disponujeme viac než 30 humánnymi laboratóriami na celom Slovensku, niektoré špeciálne vyšetrenia nie je možné realizovať na humnánnych setoch. Zriadenie úplne nového pracoviska zameraného výlučne na veterinárnu laboratórnu diagnostiku bolo teda v zmysle zvyšovania kvality poskytovaných služieb nevyhnutné. S príchodom špecializovaného veterinárneho laboratória, moderných veterinárnych setov a nových vysoko špecializovaných metód sa otvárajú reálne možnosti, ako zamerať diagnostiku adresnejšie na cielenú skupinu pacientov — ľudí alebo zvieratá.

Dá sa to inak a lepšie

Kvalitná veterinárna diagnostika by dnes mala zohľadňovať nielen anamnézu, aktuálny zdravotný stav zvieraťa, druh a vek, ale aj plemeno, pohlavie, prípadne či je zviera sterilizované (kastrované). Tieto faktory pri určitých vyšetreniach ovplyvňujú referenčné intervaly, a tak aj interpretáciu výsledku vzhľadom na klinický stav zvieraťa. Osobitnú kategóriu diagnostiky tvoria vyšetrenia virológie a parazitológie. V týchto oblastiach sa najvýraznejšie prejavujú rozdiely v diagnostike ochorení medzi človekom a zvieraťom. Existencia vírusov neprenosných na človeka je dôvodom, prečo ani humánna diagnostika nepokrýva diagnostiku stanovenia takéhoto druhu vírusu. A tu sa opäť dostáva do popredia potreba mať za partnera také laboratórium, ktoré sa dokáže vysporiadať s identifikáciou psinky, parvovirózy či – iných pre živočíšnu ríšu bežných – vírusov. Druhová odlišnosť je tu natoľko limitujúca, že napríklad pri sérologických a virologických vyšetreniach je potrebné používať v diagnostike dokonca aj druhovo špecifické sety.

Druhová odlišnosť má zelenú

Parazity vo veterinárnej diagnostike predstavujú oveľa širšie spektrum vyšetrení, ako aj reálne identifikovaných nálezov než v humánnej diagnostike. Aj preto je dôležité, aby špecialisti, ktorí sa venujú parazitológii mali vedomosti a skúsenosti s metódami, ktoré sú typické pre oblasť veterinárnej medicíny. Z pohľadu diagnostikovania výkonnosti adaptívnej imunity je minimálnym základom vyšetrenie základných tried a podtried protilátok IgA, IgM, IgG. Vysoký štandard diagnostiky už zahŕňa aj detegovanie alergie vyšetrením druhovo špecifických IgE. Realizácia v prostredí laboratórií prebieha prostredníctvom súprav, ktoré sú zostavené z parametrov vyskladaných pre potreby zvierat a významne sa odlišujú od humánnych alergénov.

Kontaktujte nás

Neviete nájsť odpoveď na vaše otázky? Chcete sa stať naším klientom?
Máte problém, ktorý potrebujete vyriešiť? Kontaktujte nás. Radi vám pomôžeme.

viac informácií