Viac o TREC | KREC

Ďakujeme vám za prejavený záujem o vyšetrenie TREC | KREC. Sme radi, že uvažujete o možnosti otestovať imunitný stav vášho dieťaťa pred očkovaním alebo z dôvodu častých zdravotných problémov. Veríme, že vďaka tomuto testu získate vy aj váš lekár viac informácií o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré vám umožnia zvoliť ten najlepší postup v záujme jeho zdravia a ďalšieho prospievania.

Nadväzujúce kroky sú závislé od toho, či váš ošetrujúci lekár patrí medzi našich spolupracujúcich lekárov. Prečítajte si preto, prosím, nasledujúci postup.

Váš lekár s nami spolupracuje

V prípade, ak ste pediatra, resp. lekára pre deti a dorast, našli v zozname s nami spolupracujúcich lekárov, stačí požiadať ho o realizáciu tohto vyšetrenia.

Zoznam spolupracujúcich pediatrov


Keďže ide o výlučne samoplatcovské vyšetrenie, prosíme vás o jeho úhradu v hotovosti buď u lekára v ambulancii, alebo na základe faktúry, ktorú vám odošleme po realizovaní vyšetrenia a zaslaní výsledku lekárovi. Samozrejme, vzorku je možné spolu so žiadankou odniesť priamo do nášho laboratória a tam aj realizovať úhradu.

O výsledku vyšetrenia vás bude informovať váš lekár a odporučí vám ďalší vhodný postup.

Váš lekár s nami nespolupracuje

Ak ste pediatra, resp. lekára pre deti a dorast, ktorý ošetruje vaše dieťaťa, nenašli v zozname s nami spolupracujúcich lekárov, je vhodné informovať sa u neho, či bude ochotný zrealizovať pre vás odber.

V prípade, ak váš lekár vyhovie vašej prosbe o odber krvi v ambulancii, odporúčame vám nasledujúci postup:

1.      Navštívte niektoré z našich Laboratórií biochémie a hematológie a požiadajte o odberový materiál na TREC | KREC  test. Získate obálku, v ktorej je samotná špeciálna odberová karta v modrom obale, leták s inštrukciami na odber pre lekára a žiadanka. Prosíme vás, modrú obálku neotvárajte a v žiadnom prípade nechytajte odberovú kartu do rúk bez rukavíc. Môžete znemožniť úspešnú realizáciu vyšetrenia kvôli kontaminácii karty vašou DNA.

2.      Otvorte doma bielu obálku z laboratória a vytiahnite z nej žiadanku, do ktorej čitateľne vypíšte nasledujúce informácie o dieťati:

  •         Rodné číslo
  •         Meno a priezvisko
  •         Ulica, číslo domu
  •         Mesto/obec
  •         PSČ

Takto vyplnenú žiadanku vložte, prosím, naspäť do obálky.

3.      Kompletnú obálku, tak ako ste ju prevzali v laboratóriu, odovzdajte lekárovi. Po odbere lekár vloží vzorku spolu s doplnenou žiadankou do modrej obálky, ktorú uzavrie. Prosíme vás, vzorku odneste do laboratória, kde ste si materiál vyzdvihli, v jeho prevádzkovom čase. V prípade, ak je laboratórium už zatvorené, vzorku nechajte v obálke pri izbovej teplote a odneste ju nasledujúci pracovný deň do laboratória Alpha medical.

4.      Keďže ide o výlučne samoplatcovské vyšetrenie, prosíme vás o jeho úhradu pri odovzdaní vzorky v ktoromkoľvek Laboratóriu biochémie a hematológie hotovostnou platbou alebo platbu uskutočníte na základe faktúry, ktorú vám odošleme po realizovaní vyšetrenia a zaslaní výsledku lekárovi.

5.      Výsledok vyšetrenia zašleme vášmu lekárovi, ktorý vás bude o ňom informovať a odporučí vám ďalší vhodný postup.

V prípade záujmu o uplatnenie poukážky vygenerovanej ZP UNION poistencovi registrovanému vo VIP portáli, ktorý prevádzkuje ZP UNION, je potrebné poukážku vytlačiť a pripnúť ku žiadanke o vyšetrenie TREC | KREC  test z dôvodu možnosti uplatnenia zvýhodnenej ceny a kontroly platnosti poukážky.

Chcete vidieť, ako vyzerajú všetky spomínané dokumenty? Kliknite si na jednotlivé odkazy:

FORMULÁR

Máte ďalšie otázky? Váš lekár s nami nespolupracuje a odmietol vám odber zrealizovať? Neváhajte a zanechajte nám odkaz, spoločne sa pokúsime nájsť riešenie. Budeme vás kontaktovať tak rýchlo, ako to len bude možné!

 

Chcem vedieť viac o TREC | KREC

CAPTCHA
Antispam kontrola či ide o robota alebo človeka.