Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

CLIA

Význam stanovenia

Inzulínu podobný rastový faktor, nazývaný tiež somatomedín C. IGF-1 je hormón štruktúrou podobný inzulínu. Hrá dôležitú úlohu v postnatálnom vývine organizmu a sprostredkúva väčšinu rastových účinkov. Produkuje sa hlavne v pečeni, ale tiež v chrupke a obličkách. Jeho tvorba je stimulovaná STH.

Relevancia vyšetrenia

Vyšetrenie IGF-1 je vhodné na nepriame posúdenie tvorby STH. Zvýšené hladiny IGF-1 nachádzame pri akromegálii a gigantizme. Zvýšené hladiny sú väčšinou následkom benígnych tumorov adenohypofýzy. Jeho hladiny sú naopak nízke pri nanizme. Znížené hladiny nachádzame tiež u dospelých pri hypopituitarizme.

Indikácia VšZP

001; 050; 007; 008; 060; 064; 153

Indikácia Union

001; 050; 007; 008; 060; 064; 153 332

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia VšZP

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Union

1x za mesiac

Interferencia

↓ – estrogény, tamoxifén ↑ – dexametazón, androgény

Použiteľnosť pre prax

Diagnostika nanizmu, akromegálie a gigantizmu, hodnotenie liečby rastovým hormónom, nádory hypofýzy a hypotalamu.

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom)
Plná krv je pri teplote 25 °C stabilná 3 dni. Sérum je pri teplotách 25 °C a 2 – 8 °C stabilné 1 deň. Pri teplote -20 C je stabilné rok.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

Užšia diferenciácia podľa pohlavia a veku. Pre bližšie informácie navštívte stránku www.unilabs.sk
(laboratórna príručka – kapitola referenčné intervaly).