Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

CLIA

Význam stanovenia

Proteín 3 viažuci rastové faktory podobné inzulínu (IGFBP-3) je hlavný transportný proteín rastových faktorov podobných inzulínu. Je produkovaný v pečeni. Asi 95 % IGF-1 a IGF-2 je viazaných na IGFBP-3. Predlžuje polčas rozpadu a biologickú dostupnosť rastových faktorov. Jeho hladina v krvi je závislá od STH, a preto je spolu s IGF-1 využiteľný na posúdenie sekrécie STH.

Relevancia vyšetrenia

Nízke hladiny IGFBP-3 sú pozorované pri STH deficiencii alebo STH rezistencii. Vysoké hladiny indikujú nadmernú tvorbu STH.

Indikácia VšZP

001; 007; 008; 050; 060; 064; 153

Indikácia Union

001; 007; 008; 050; 060; 064; 153 332

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia VšZP

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Union

1x za mesiac

Interferencia

V dostupnej literatúre nie sú tieto údaje k dispozícii.

Použiteľnosť pre prax

Diagnostika nanizmu, akromegálie a gigantizmu, hodnotenie liečby rastovým hormónom, nádory hypofýzy a hypotalamu.

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom)
Sérum je pri teplotách 25 °C a 2 – 8 °C stabilné 1 deň. Pri teplote -20 °C je stabilné rok.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

Užšia diferenciácia podľa pohlavia a veku. Pre bližšie informácie navštívte stránku www.unilabs.sk
(laboratórna príručka – kapitola referenčné intervaly).