Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

CLIA

Význam stanovenia

Nazýva sa aj rastový hormón. Polypeptid, hormón adenohypofýzy. Stimuluje bunky k rastu, reprodukcii a regenerácii. Patrí medzi stresové hormóny. Mobilizuje mastné kyseliny z tukových zásob, zvyšuje koncentráciu glukózy v krvi. Stimuluje tvorbu IGF-1. Je nevyhnutný pre postnatálny vývin organizmu a pre metabolizmus bielkovín, tukov, minerálov a cukrov. Sekrécia STH podlieha cyklickým zmenám.

Relevancia vyšetrenia

STH je indikovaný pri diagnostike a liečbe porúch sekrécie STH. Medzi klinické prejavy hyposekrécie patrí nanizmus. Nadmerná produkcia je spojená s gigantizmom a akromegáliou. Náhodné merania koncentrácie STH nie sú vhodné, pretože jeho hladinu ovplyvňuje rad stimulov.

Indikácia VšZP

001; 007; 008; 060; 062; 064; 153

Indikácia Union

001; 007; 008; 060; 062; 064; 153

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia VšZP

6x za štvrťrok

Frekvencia Union

2x za mesiac

Interferencia

Hemolýza, ikterické a chylózne sérum.

Použiteľnosť pre prax

Diagnostika nanizmu, akromegálie a gigantizmu, hodnotenie liečby rastovým hormónom, nádory hypofýzy a hypotalamu.

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom)
Plná krv je pri teplote 25 °C stabilná 3 dni. Sérum je pri teplote 25 °C stabilné rovnako 3 dni, pri teplote 2 – 8 °C je stabilné 8 dní a pri -20 °C až 3 mesiace.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

Užšia diferenciácia podľa pohlavia a veku. Pre bližšie informácie navštívte stránku www.unilabs.sk
(laboratórna príručka – kapitola referenčné intervaly).