Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

CLIA

Význam stanovenia

Stanovenie protilátok proti rubeole v ľudskom sére je dôležitá pomôcka pri zisťovaní sérologického stavu pri predpokladanej infekcii týmto vírusom. Využíva sa na zhodnotenie imunitného stavu pacienta a osôb s aktívnou alebo pasívnou imunizáciou.

Relevancia vyšetrenia

Vírus rubeoly spôsobuje primárne infekcie s príznakmi ako vyrážka, teplota a lymfodenopatie. Rozmnožuje sa v epiteli nosohltanu a horných dýchacích ciest. Odtiaľ sa šíri do regionálnych lymfatických uzlín a potom do krvi, pričom vyvoláva prechodnú virémiu. Replikácia vírusu v nosohltane trvá najviac 3 týždne a postupne zaniká. Virémia obvykle netrvá dlhšie ako 7 až 9 dní, pričom sa vírus vylučuje obličkami. V nadväznosti na virémiu sa vírus dostáva do kože, kde vzniká kožná vyrážka (rubeoliformný exantém), v sére sa objavujú prvé protilátky.

Indikácia VšZP

001; 002; 007; 008; 009; 018; 020; 025; 031; 051; 331; 323; 329

Indikácia Union

001; 002; 003;007; 008; 009; 018; 020; 025; 031; 051; 331

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia VšZP

2x za mesiac

Frekvencia Union

2x za mesiac

Interferencia

Chylózne, ikterické a hemolytické sérum.

Použiteľnosť pre prax

U mladistvých a dospelých sa objavujú príznaky zápalového ochorenia nosohltanu, horúčka, zdurené krčné uzliny a lymfatické uzliny na zátylku a pod uchom. Býva tiež zápal spojiviek, bolesti v hrdle a nevoľnosť. Okrem toho sa vírus môže dostať do kĺbov, kde spôsobuje zápalové zmeny synoviálnej membrány. Virémia u gravidných žien ohrozuje plod, pričom pravdepodobnosť jeho prechodu placentou klesá s postupnou diferenciáciou placenty. Kongenitálna infekcia plodu sa vyskytuje najčastejšie v prvom trimestri, najmä v období pred tvorbou placenty a to do 8meho týždňa od počatia. Anatomické poškodenie plodu a novorodenca nastáva najmenej pri polovici žien, ktoré mali príznaky rubeoly do 12. týždňa gravidity. Do zavedenia očkovania sa rubeola vyskytovala na celom svete. Primárna infekcia indukuje vzostup protilátok IgM a IgG. V sére rekonvalescentov pozorujeme štvornásobný vzostup hladiny protilátok triedy IgG, ktoré pretrvávajú a zaisťujú tak doživotnú imunitu. Protilátky triedy IgM sú znakom akútnej infekcie , ako aj kongenitálnej infekcie. Keďže hladina IgM je preukázateľná najdlhšie do 3. – 6. mesiaca po narodení, je diagnóza kongenitálnej infekcie vo vzorke séra odobratého neskôr veľmi ťažká. Pokiaľ sa pri kongenitálnej infekcii monitoruje hladina IgG, ktorý pochádza od matky, jeho hladina postupne klesá. Sekundárna infekcia sa prejavuje vzostupom hladiny protilátok IgG bez významného nárastu IgM.

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom)
Krv po odbere je potrebné uchovávať pri teplote 20 – 25 °C a čo najskôr ju odoslať do laboratória. Ak sa predpokladá, že vzorku nebude možné dopraviť do laboratória v deň odberu, je potrebné zabezpečiť jej centrifugáciu. Odseparované sérum je potrebné skladovať pri teplote 2 – 8 °C, stabilné 7 dní. Dlhodobejšie skladované sérum treba uchovávať zmrazené pri teplote -20 °C.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

Rubeola IgG (IU/ml):
< 5 – negatívne
≥ 5 až ≤ 9,9 – hraničné
≥ 10 – pozitívne
Rubeola IgM (index):
< 0,8 – negatívne
≥ 0,8 až ≤ 0,99 – hraničné
≥ 1,0 – pozitívne