Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

Kultivácia

Význam stanovenia

Kultivácia stolice sa vykonáva pri hnačke a podozrení na črevnú infekciu. Cielene sa diagnostikujú konkrétne patogénne črevné baktérie rodu napr. Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia a pod. Pri potvrdení patogéna sa stanoví citlivosť pôvodcu na antimikrobiálne látky.

Relevancia vyšetrenia

Indikácia VšZP

všetky lekárske odbornosti

Indikácia Union

všetky lekárske odbornosti

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia VšZP

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Union

t .č. nie je k dispozícii

Interferencia

nie sú známe

Použiteľnosť pre prax

Kultivačným vyšetrením (aeróbnych a anaeróbnych mikroorganizmov) sa potvrdí bakteriálny pôvod črevnej infekcie. Pri negatívnom náleze možno pátrať po inom (vírusovom, parazitárnom) pôvode hnačky. Pri výskyte v rodine, respektíve v kolektíve sa odporúča vyšetriť aj kontaktné osoby).

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Čerstvá stolica sa odoberie do sterilnej skúmavky s lopatkou, alebo sa urobí výter z konečníka, ktorý sa vloží do transportnej pôdy. Odobratý materiál sa do spracovania uchováva pri izbovej teplote.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

negatívne/pozitívne (+ určenie citlivosti)