Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

Kultivácia: výter z pošvy sa naočkuje na štandardnú zostavu kultivačných pôd a kultivuje sa za aeróbnych podmienok v termostate pri teplote 37 °C v normálnej atmosfére do druhého dňa. Pre selektívnu kultiváciu Gardnerella vaginalis a kvasinkových baktérií

Význam stanovenia

Infekcie reprodukčného systému spôsobujú okrem klasických vyvolávateľov STD (ako sú kvapavka, syfilis) aj iné sexuálne prenosné ochorenia spôsobené baktériami, mykoplazmami, ureaplazmami, kvasinkami, vírusmi a parazitmi. Pestrosť vaginálnej mikroflóry a jej zmeny v rôznych fázach života, ako aj počas menštruačného cyklu narážajú na problematické zisťovanie pôvodcu infekcie reprodukčného traktu. Preto je pri diagnostike týchto infekcií nevyhnutné komplexné hodnotenie všetkých nálezov – klinických symptómov, mikroskopických, aj kultivačných.

Relevancia vyšetrenia

Biologický materiál sa pri infekciách reprodukčného systému vyšetruje kultivačne a mikroskopicky.

Indikácia VšZP

001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 010; 011; 012; 013; 014; 015; 016; 017; 018; 019; 020; 025; 029; 031; 032; 040; 048; 051; 063; 104; 114; 140; 156; 163; 226; 319; 322; 323; 329; 331; 332; 336; 341

Indikácia Union

001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 010; 011; 012; 013; 014; 015; 016; 017; 018; 019; 020; 025; 029; 031; 032; 040; 048; 051; 063; 104; 114; 140; 156; 163; 226; 319; 322; 323; 329; 331; 332; 336; 341

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia VšZP

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Union

t .č. nie je k dispozícii

Interferencia

nie sú známe

Použiteľnosť pre prax

Infekčné ochorenia cervixu môžu okrem obligátnych patogénov vyvolávať aj oportúnne mikroorganizmy, ktorých patogenita sa uplatní iba za určitých podmienok (napríklad porušenie ekologickej rovnováky indigénnej flóry). Dôraz sa kladie na správny odber biologického materiálu. Po stere sekrétu z cervixu sa tampón nesmie dotknúť sliznice pošvy.

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Detoxikovaným vatovým tampónom sa za kontroly pošvovými zrkadlami a po zafixovaní cervixu odstráni vonkajšia hlienová vrstva. Potom sa znovu zavedie sterilný tampón a rotačným pohybom sa odoberie sekrét endocervikálnych žliaz. Tampón sa vloží do transportného média (AMIES).
Odobratý materiál sa transportuje do 2 hodín a uchováva sa pri izbovej teplote 18 – 25°C.
Pri požiadavke na anaeróbnu kultiváciu musia byť pri odbere a transporte dodržané anaeróbne podmienky.

Pri podozrení na infekciu spôsobenú N. gonorhoeae je vzhľadom na vysokú citlivosť baktérií vhodné materiál priamo pri odbere naočkovať na kultivačnú pôdu (na požiadanie dodá laboratórium) a zabezpečiť okamžitý transport. Súčasne sa odporúča poslať sklíčko s náterom sekrétu na mikroskopické vyšetrenie.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

Kultivácia: v prípade nálezu patogénnych baktérií sa stanoví ich antibiogram.
Mikroskopia: vyhodnotenie pošvovej mikroflóry – dopĺňa komplexnú mikrobiologickú diagnostiku infekcií reprodukčného systému. Stanoví morfológiu a kvantitu baktérií, kvasiniek, vyhodnocuje pomer dlaždicovitých epitélií a laktobacilov k bakteriálnej flóre, prípadne identifikuje prítomnosť PMN.
Mikroskopia odhalí „clue cells“ – považované za jedného z pôvodcov bakteriálnej vaginózy.
Kultivácia a mikroskopia pri podozrení na infekciu spôsobenú Neisseria gonorhoeae: v preparáte podľa Grama sa hodnotí prítomnosť typických G- diplokokov, ich kvantita a prítomnosť PMN. Izolovaný bakteriálny kmeň sa identifikuje na základe svojich biochemických a antigénnych vlastností. V prípade nálezu N. gonorhoeae sa stanovuje antibiogram.