Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

CLIA

Význam stanovenia

TSH je glykoproteín obsahujúci dva reťazce (podjednotky), pričom α-podjednotka je totožná s α-podjednotkou FSH, LH a hCG. TSH ako hormón predného laloka hypofýzy stimuluje štítnu žľazu (ŠŽ) k sekrécii T3 a T4. Sekrécia TSH ja zasa regulovaná tyreoliberínom (TRH), hormónom hypotalamu. Biologický polčas rozpadu TSH je 60 minút. Normálna sekrécia TSH podlieha cirkadiánnemu rytmu s najvyššími hodnotami o polnoci s postupným poklesom až do poobedňajších hodín. Variácia medzi dňami je 20 %. Voľné frakcie T3 a T4 (fT3 a fT4) inhibujú sekréciu TSH priamo alebo nepriamo reguláciou biosyntézy TRH v hypotalame. Sekrécia TSH je inhibovaná aj stresom, pravdepodobne inhibíciou sekrécie TRH glukokortikoidmi. U detí sa sekrécia TSH zvyšuje aj vplyvom chladu a vplyvom tepla naopak inhibuje. Jeho sekréciu inhibuje aj STH a dopamín. TSH sa viaže v bunkách ŠŽ na špecifický membránový TSH receptor kde aktivuje systém cAMP. Vzostup intracelulárneho cAMP zvyšuje vychytávanie a transport iódu, iodáciu tyreoglobulínu a syntézu T3 a T4.

Relevancia vyšetrenia

Pre posúdenie činnosti štítnej žľazy je TSH testom prvej voľby. V prípade intaktnej osi hypotalamus-hypofza-ŠŽ je vyšetrenie TSH spoľahlivým indikátorom jej funkcie. Pri jeho normálnej hodnote je možné vylúčiť poruchu štítnej žľazy. Pri zvýšenej hladine TSH – obvykle > 20 mIU/l – hovoríme o hypotyreóze. Koncentrácia fT4 býva znížená. Stanovenie fT3 nemá význam, keďže sa často nájdu normálne hladiny i v prípade hypotyreózy – u starších a ťažko chorých ľudí býva koncentrácia fT3 znížená, aj keď nie je ŠŽ poškodená. U hypertyreózy je koncentrácia TSH prakticky vždy < 0,1 mIU/l. Väčšinou nájdeme zvýšenú hodnotu fT4 a fT3. V prípade izolovaného vzostupu koncentrácie fT3 hovoríme o T3-tyreotoxikóze. V praxi sa stretávame aj so stavmi, pri ktorých pozorujeme patologické hodnoty TSH, avšak koncentrácia tyreoidálnych hormónov je normálna. Tieto stavy sa označujú ako subklinická hypotyreóza (TSH zvýšené) a hypertyreóza (TSH znížené). Existujú niektoré klinické situácie, pri ktorých môžu byť koncentrácie TSH, fT3 a fT4 diagnosticky zavádzajúce. Súčasne zvýšené hodnoty TSH, fT3, fT4 nachádzame pri adenóme hypofýzy produkujúcom TSH. Podobný diagnostický nález pozorujeme aj pri rezistencii na tyreoidálne hormóny. Pri insuficiencii hypofýzy pozorujeme – naopak – súčasne znížené hodnoty TSH, fT3 a fT4. Diagnosticky zavádzajúce hodnoty TSH pozorujeme aj počas obdobia nestabilného stavu ŠŽ v skorej fáze liečby hypertyreózy alebo hypotyreózy pri zmene dávkovania L-T4. Nastavenie rovnovážneho stavu sekrécie TSH hypofýzou trvá 6 – 12 týždňov. Diskrepantné výsledky TSH môžu spôsobiť závažné akútne či chronické ochorenia (infarkt myokardu, akútne ochorenie pečene, obličiek, trauma, operácia, popáleniny, poruchy výživy, hladovanie, chronická hepatopatia a nefropatia, DM, psychické poruchy). Poruchu sekrécie TSH spôsobujú aj niektoré lieky (dopamín, glukokortikoidy). Počas tehotenstva dochádza v I. trimestri k poklesu koncentrácie TSH. Tento pokles je pripisovaný tyreostimulačnej aktivite hCG. Pokles TSH je spojený s miernym nárastom fT4. Počas II. a III. trimestra klesajú hladiny fT3 a fT4 približne o 20 – 40 % pod priemerné hodnoty. Pokles sa ďalej prehlbuje v prípade nedostatočného príjmu jódu. Subklinicky prebiehajúca hypotyreóza v gravidite môže – či už na základe autoimunitného procesu alebo nedostatku jódu – spôsobiť poruchu psychomotorického vývinu dieťaťa.

Indikácia VšZP

001; 004; 005; 007; 008; 009; 018; 019; 020; 024; 025; 037; 045; 047; 048; 049; 050; 060; 063; 064; 104; 145; 153; 154; 155; 163; 219; 323

Indikácia Union

001; 004; 007; 008; 009; 018; 019; 020; 024; 025; 037; 045; 047; 048; 049; 050; 060; 063; 064; 104; 145; 153; 154; 155; 163; 219

Indikácia Dôvera

001; 004; 005; 007; 008; 009; 020; 037; 047; 064; 153


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia VšZP

2x za mesiac

Frekvencia Union

2x za mesiac

Interferencia

Hemolýza, ikterické a chylózne sérum.

Použiteľnosť pre prax

Vyšetrenie má význam pri diagnostike hypotyreózy a hypertyreózy, monitorovaní liečby u pacientov s primárnou hypotyreózou a ako súčasť TRH testu.

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom)
Plná krv je pri teplote 25 °C stabilná 2 dni. Sérum je pri teplote 25 °C stabilné minimálne 1 deň, chladené pri teplote 2 – 8 °C je stabilné 1 týždeň a zmrazené pri -20 °C minimálne 1 rok.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

• do 1 mesiaca: 0,7 – 18,1 mIU/l
• 1 mesiac – 1 rok: 1,1 – 8,2 mIU/l
• 1 – 5 rokov: 0,8 – 6,3 mIU/l
• 5 – 10 rokov: 0,8 – 5,4 mIU/l
• 10 rokov a viac: 0,35 – 5,1 mIU/l
• RI v gravidite: 0,27 – 4,2 mIU/l