Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

CLIA

Význam stanovenia

Alergia je premrštená reakcia organizmu na alergény, ktoré sú prítomné v našom okolí. Je sprostredkovaná imunoglobulínmi triedy E. U senzibilných pacientov s včasným (atopický alebo anafylaktický) typom reakcie fungujú molekuly IgE ako kontaktné body medzi alergénom a špecializovanými bunkami, ktoré následne uvoľňujú histamín a iné látky. Vtedy sa spúšťajú procesy, ktoré poznáme ako alergické reakcie. Pri vyhodnocovaní v kontexte s inými klinickými a laboratórnymi nálezmi môžu in vitro testy na alergén-špecifické protilátky triedy IgE pomôcť lekárovi pri identifikácii alergénu (alebo alergénov), na ktoré je pacient senzibilný.

Relevancia vyšetrenia

Alergiou trpí viac ako milión obyvateľov. Alergie bývajú dedičné. O tom, či sa u človeka vyvinie alergické ochorenie, rozhodujú dva faktory: • genetická výbava daného jedinca (gén pre alergiu, ktorý kontroluje tvorbu alergickej protilátky – imunoglobulínu E (IgE) a rozvoj zápalu, ktorý vedie k alergickej reakcii, leží na piatom z celkových 46 chromozómov), • expozícia (vystavenie sa) alergénu – látke, ktorá spôsobí nežiaducu alergickú reakciu. Predpokladaným dôvodom rýchleho nárastu alergií v posledných rokoch je zmena prostredia a životného štýlu. K významným zmenám, ku ktorým došlo a ktoré sú predpokladané ako zodpovedné za nárast alergií, je možné pripojiť aj zníženú premorenosť detí parazitárnymi ochoreniami, potlačenie mnohých detských infekcií (očkovaním, antibiotikami) a dramatické zmeny podmienok bývania.

Indikácia VšZP

001; 003; 007; 008; 018; 040; 048; 140; 154; 156

Indikácia Union

001; 002;003;007; 008; 018; 040; 048; 140; 154; 156

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia VšZP

20x za štvrťrok

Frekvencia Union

20x za štvrťrok

Interferencia

Hemolytické, ikterické a lipemické sérum.

Použiteľnosť pre prax

V laboratóriu máme k dispozícii vyšetrenie špecifických IgE voči viac ako 500 druhom rôznych alergénov z nasledujúcich kategórií: zvieracie (30 alergénov), plesne (32 alergénov), prachové (3 alergény), hmyz (14 alergénov), roztoče (9 alergénov), profesné (20 alergénov), parazity (3 alergény), pele bylín (32 alergénov), pele tráv a burín (21 alergénov), pele stromov (52 alergénov), potravinové alergény (174 alergénov), liekové (108 alergénov), rôzne (4 alergény, napríklad tabak) a k dispozícii sú aj vybrané druhy panelov (55 druhov).
Skladba alergénov reprezentuje ich výskyt a početnosť v európskom regióne.

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom)
Plnú krv treba uchovávať pri teplote 20 – 25 °C. Sérum uskladnené pri teplote 2 – 8 °C je stabilné 1 týždeň a pri teplote -20 °C až 6 mesiacov.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

0,00 – 0,349 kIU/L