Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

Kultivácia

Význam stanovenia

Relevancia vyšetrenia

Indikácia VšZP

001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 010; 011; 012; 013; 014; 015; 016; 017; 018; 019; 020; 025; 029; 031; 032; 040; 048; 051; 063; 104; 114; 140; 156; 163; 226; 319; 322; 323; 329; 331; 332; 336; 341

Indikácia Union

001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 010; 011; 012; 013; 014; 015; 016; 017; 018; 019; 020; 025; 029; 031; 032; 040; 048; 051; 063; 104; 114; 140; 156; 163; 226; 319; 322; 323; 329; 331; 332; 336; 341

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia VšZP

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Union

t .č. nie je k dispozícii

Interferencia

nie sú známe

Použiteľnosť pre prax

Kultivačným vyšetrením (aeróbnych a anaeróbnych mikroorganizmov) sa potvrdí bakteriálny pôvod črevnej infekcie. Pri negatívnom náleze možno pátrať po inom (vírusovom, parazitárnom) pôvode hnačky. Pri výskyte v rodine, respektíve v kolektíve sa odporúča vyšetriť aj kontaktné osoby).

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Čerstvá stolica sa odoberie do sterilnej skúmavky s lopatkou, alebo sa urobí výter z konečníka, ktorý sa vloží do transportnej pôdy. Odobratý materiál sa do spracovania uchováva pri izbovej teplote.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

negatívne/pozitívne (+ určenie citlivosti)