Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

ELISA, konfirmácia pomocou HPLC

Význam stanovenia

Relevancia vyšetrenia

Indikácia VšZP

001; 005; 007; 008; 060; 063; 064; 153; 163

Indikácia Union

001; 004; 005; 007; 008; 019; 049; 060; 063; 064; 104; 153; 155; 163; 322

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia VšZP

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Union

2x za deň

Interferencia

Hemolýza, lipémia.

Použiteľnosť pre prax

Diagnostika ochorení sympatiko-adreno-medulárneho systému.

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Pred odberom na vyšetrenie vysadiť terapiu (okrem vitálnej indikácie) aspoň 48 hodín pred odberom. Prípadné užívanie liekov treba napísať na žiadanku. Odber krvi: venózna krv odobratá do skúmavky s EDTA. Skúmavku je nutné ihneď po odbere vložiť do ľadu a v ľade transportovať do laboratória. Ak nie je možné odber doručiť do laboratória v ten deň, je potrebné odobratú krv scentrifugovať v chladenej centrifúge, plazmu odsať, zamraziť pri teplote -20 °C a takto zmrazenú plazmu dopraviť do laboratória.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

Normetanefrín, Fyziol.: 0,000 - 1,088 nmol/l