Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

Kultivácia: výter z pošvy sa naočkuje na štandardnú zostavu kultivačných pôd a kultivuje sa za aeróbnych podmienok v termostate pri 37 °C v normálnej atmosfére do druhého dňa. Pre selektívnu kultiváciu Gardnerella vaginalis a kvasinkových baktérií sa použí

Význam stanovenia

Relevancia vyšetrenia

Indikácia VšZP

všetky lekárske odbornosti

Indikácia Union

všetky lekárske odbornosti

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia VšZP

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Union

t .č. nie je k dispozícii

Interferencia

nie sú známe

Použiteľnosť pre prax

Pošvový sekrét zdravej ženy obsahuje 108 – 109/ml aeróbnych a fakultatívne anaeróbnych baktérií a rovnaké množstvo anaeróbov. Tieto údaje sú dôležité z aspektu správnej interpretácie výsledkov mikrobiologického vyšetrenia. Infekčné ochorenia môžu okrem obligátnych patogénov vyvolávať aj oportúnne mikroorganizmy, ktorých patogenita sa uplatní iba za určitých podmienok (napríklad porušenie ekologickej rovnováky indigénnej flóry). Preto musí byť mikrobiologická diagnostika pošvových infekcií komplexná a významnosť nálezov jednotlivých mikroorganizmov zhodnotená v spolupráci s gynekológom, respektíve dermatovenerológom.

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Sterilným detoxikovaným vatovým tampónom sa za kontroly pošvovými zrkadlami odoberie sekrét zo zadnej pošvovej klenby. Tampón sa vloží do transportného média (AMIES).
Odobratý materiál sa transportuje do 2 hodín a uchováva sa pri izbovej teplote 18 – 25 °C.
Pri požiadavke na anaeróbnu kultiváciu musia byť pri odbere a transporte dodržané anaeróbne podmienky.

Pri podozrení na infekciu spôsobenú N. gonorhoeae je vzhľadom na vysokú citlivosť baktérií vhodné materiál priamo pri odbere naočkovať na kultivačnú pôdu (na požiadanie dodá laboratórium) a zabezpečiť okamžitý transport. Súčasne sa odporúča poslať sklíčko s náterom sekrétu na mikroskopické vyšetrenie. Pri podozrení na bakteriálnu vaginózu sa tiež odporúča poslať sklíčko s náterom sekrétu na mikroskopické vyšetrenie.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

negatívne – pôdy ostali sterilné, mikroskopia bez nálezu mikroorganizmov a leu
pozitívne – izolácia a/alebo mikroskopický dôkaz mikroorganizmov, leu