Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

ECLIA

Význam stanovenia

Osteokalcín je tvorený osteoblastmi a je najdôležitejším nekolagénovým proteínom kostného matrixu. Je to proteín závislý na vitamíne K a viažuci kalcium. Produkcia osteokalcínu je takisto závislá na vitamíne K a je stimulovaná vitamínom D3. Po uvoľnení z osteoblastov je zabudovaný do kostného matrixu a časť sa vylúči do krvného riečiska. Považuje sa skôr za marker kostného obratu než za marker kostného matrixu. V krvi je možné zaznamenať intaktný osteokalcín, ako aj N-MID fragment (aminokyseliny 1-43). Intaktný osteokalcín je veľmi nestabilný, v krvnom riečisku podlieha proteolýze, a preto je N-MID fragment pre diagnostiku vhodnejší. V laboratóriách Alpha medical vyšetrujeme N-MID-osteokalcín.

Relevancia vyšetrenia

Hladiny osteokalcínu stúpajú pri metabolických chorobách kostí so zvýšenou kostnou a osteoidnou formáciou (osteoporóza, osteomalácia, rachitída, hyperparatyreóza, renálna osteodystrofia, tyreotoxikóza, kostné metastázy, akromegália). Pokles koncentrácie osteokalcínu je pozorovaný napríklad pri hypotyreóze, hypoparatyreóze a deficiencii STH.

Indikácia VšZP

001; 007; 009; 011; 045; 060; 063; 064; 145; 153; 154

Indikácia Union

001; 007; 009; 011; 045; 060; 063; 064; 145; 153; 154;520

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia VšZP

1x za mesiac

Frekvencia Union

1x za mesiac

Interferencia

Liečba biotínom.

Použiteľnosť pre prax

Monitorovanie liečby osteoporózy, diagnostika a monitorovanie zhubných nádorov metastázujúcich do kostí a diagnostika renálnych osteopatií.

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom)
Plná krv je pri teplote 25 °C stabilná 30 minút. Sérum je pri tejto teplote stabilné 8 hodín, pri teplote 2 – 8 °C je stabilné 3 dni a zmrazené sérum pri -20 °C až 3 mesiace.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

Ženy:
- premenopauza: 11 – 43 ng/ml
- postmenopauza: 15 – 46 ng/ml
Muži:
- 18 – 30 rokov: 24 – 70 ng/ml
- 30 – 50 rokov: 14 – 42 ng/ml
- 50 a viac rokov: 14 – 46 ng/ml