Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

ECLIA

Význam stanovenia

Kolagén typu I tvorí asi 90 % kostného matrixu, ktorý sa tvorí prevažne v kostiach. Kolagén typu I je syntetizovaný z proteínových prekurzorov prokolagénu a tropokolagénu. V priebehu syntézy kolagénu odštepujú špecifické proteázy N- a C-terminálne fragmenty z prokolagénu typu I a označujú sa ako P1CP a P1NP. P1NP je považovaný za najsenzitívnejší marker kostnej formácie.

Relevancia vyšetrenia

P1NP sa nemá využívať ako skríningový test. Test by sa mal vykonať pred zahájením liečby osteoporózy. Vývoj zmeny v koncentrácii P1NP závisí od spôsobu liečby osteoporózy. U pacientov, ktorí užívajú bifosfonáty sa ukázalo, že po 6 mesiacoch od zahájenia terapie u nich došlo k 70-percentnému poklesu koncentrácie P1NP. Pokles v hladinách P1NP – nie však ako v prípade bifosfonátov – sa zaznamenal aj u pacientov podstupujúcich hormonálnu terapiu. U pacientov liečených rekombinantným 1-34 PTH došlo k zvýšeniu koncentrácie P1NP ako odpoveď na stimulačný efekt PTH na osteoblasty a kostnú formáciu. P1NP je metabolizovaný v pečeni, a preto môžu byť u pacientov s ochorením pečene prítomné zvýšené hladiny P1NP.

Indikácia VšZP

009; 011; 019; 045; 064; 108; 145; 153

Indikácia Union

001; 009; 011; 019; 045; 064; 108; 145; 153

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia VšZP

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Union

1x za mesiac

Interferencia

Liečba biotínom.

Použiteľnosť pre prax

Monitorovanie liečby osteoporózy a doplnkový marker pri hodnotení stavov spojených so zvýšeným kostným obratom, ako je napríklad Pagetova choroba.

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom)
Údaj o stabilite plnej krvi nie je k dispozícii. Sérum je pri teplote 25 °C stabilné 1 deň, pri teplote 2 – 8 °C je stabilné 5 dní a zmrazené pri -20 °C až 6 mesiacov.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

Ženy:
- premenopauza: 15 – 59 ug/l
- postmenopauza: 16 – 76 ug/l
Muži:
- 40 – 70 rokov: 17 – 71 ug/l