Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

IFCC referenčná metóda

Význam stanovenia

Pankreatická amyláza je exkrečný enzým. Vylučuje sa bunkami pankreasu do pankreatického vývodu a do dvanástnika. Využíva sa hlavne na diagnostiku a monitorovanie akútnej pankreatitídy a v akútnej fáze chronickej pankreatitídy.

Relevancia vyšetrenia

Alfa-amylázy katalyzujú hydrolytickú degradáciu polymérnych sacharidov štiepením 1,4-alfa-glykozidických väzieb. Pankreatický izoenzým je výlučne špecifický pre pankreas. Zápalové ochorenie pankreasu vedie k regurgitácii enzýmu do krvi a k zvýšenému vylučovaniu obličkami.

Indikácia VšZP

001; 002; 007; 008; 009; 010; 019; 020; 025; 031; 048; 049; 060; 064; 107; 153; 154; 216; 329; 331; 341; 323

Indikácia Union

001; 002; 007; 008; 009; 010; 019; 020; 025; 031; 048; 049; 060; 064; 107; 153; 154; 216; 341;323;332;

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia VšZP

3x za deň

Frekvencia Union

2x za deň

Interferencia

Hemolýza, ikterické a chylózne sérum.

Použiteľnosť pre prax

Diagnostika akútnej pankreatitídy, akútneho vzplanutia chronickej pankreatitídy, rozlíšenie medzi akútnou pankreatitídou a inými príčinami bolestí brucha, hodnotenie poškodenia pankreasu zapríčineného úrazom
brucha alebo operáciou.

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom)
Odber moču: skúmavka na vyšetrenie moču
Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória. Kým nedôjde k transportu vzorky do laboratória, plnú krv treba uchovávať pri teplote 20 – 25 °C. Vzorka je po scentrifugovaní v laboratóriu odsatá a sérum uskladnené pri teplote 2 – 8 °C. Sérum je stabilné 7 dní, moč 10 dní.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

0,13 – 0,88 μkat/l