Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

ELISA

Význam stanovenia

Pankreatická elastáza je syntetizovaná acinárnymi bunkami pankreasu, a následne secernovaná pankreatickou šťavou do duodena a nižšie. Koncentrácia pankreatickej elastázy v stolici u ľudí tak s vysokou špecificitou (cca 93 %) a senzitivitou (87 – 100 %) odráža exokrinnú funkciu pankreasu. Je absolútne pankreo-špecifická.

Relevancia vyšetrenia

Diagnostika exokrinnej insuficiencie pankreasu: • chronická pankreatitída, • cystická fibróza, • diabetes mellitus, • cholelitiáza, • osteoporóza, • karcinóm pankreasu, • papilárna stenóza, • priebežný monitoring pacientov s miernou až strednou pankreatickou insuficienciou.

Indikácia VšZP

001; 003; 007; 048; 050; 060; 153; 154; 156

Indikácia Union

001; 003; 007; 048; 050; 060; 153; 154; 156

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia VšZP

2x za mesiac

Frekvencia Union

2x za mesiac

Interferencia

Veľmi vodnatá stolica.

Použiteľnosť pre prax

Toto imunochemické stanovenie pankreatickej elastázy v stolici nie je ovplyvnené pasážou v hrubom čreve, substitučnou liečbou ani inými faktormi, ktoré napr. interferujú pri vyšetrovaní chymotrypsínu v stolici. Preto je spoľahlivým parametrom využívaným v diagnostike ochorení pankreasu. V súčasnosti je už k dispozícii enzymoterapia formou p. o. kapsúl.

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Pred odberom na vyšetrenie vysadiť terapiu (okrem vitálnej indikácie) aspoň 48 hodín pred odberom. Prípadné užívanie liekov treba napísať na žiadanku . Vzorku stolice (cca 100 mg) odoslať do laboratória, pri hnačkovitej stolici nevyšetríme. Vzorka stolice je stabilná 3 dni pri teplote 4 °C – 8 °C. Pre dlhšie skladovanie je potrebné vzorku zmraziť pri -20 °C a zamrazenú poslať do laboratória.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

> 200 μg/g stolice — normálna funkcia pankreasu
100 – 200 μg/g stolice — mierna až stredná exokrinná insuficiencia pankreasu
< 100 μg/g stolice — ťažká exokrinná insuficiencia pankreasu