Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

ELISA

Význam stanovenia

Kalprotektín je leukocytárny cytozolový proteín, ktorý sa uvoľňuje z leukocytov po ich aktivácii alebo lýze.Tento proteín viažuci vápnik je produkovaný hlavne v neutrofiloch, s antimikróbnymi a antiproliferačnými účinkami, ale aj v monocytoch a aktivovaných makrofágoch. V súčasnosti máme k dispozícii vyšetrenie kalprotektínu v stolici.

Relevancia vyšetrenia

Je vhodným ukazovateľom pri diagnostike a terapii akútnych a chronických črevných zápalových ochorení: • ulcerózna kolitída, • Crohnova choroba, • bakteriálnych zápaloch gastrointestinálneho traktu. Ďalej sa zvýšená koncentrácia kalprotektínu v stolici nachádza pri: • tumoroch: karcinóme hrubého creva, žalúdka, intestinálnom lymfóme, kolorektálnom adenóme, • užívaní liekov: nesteroidné protizápalové lieky, inhibítory protónovej pumpy, • neliečených potravinových alergiách, • iných ochoreniach: gastroezofágová refluxová choroba, celiakia (neliečená), divertikulóza čreva, proteíny strácajúca a autoimúnna enteropatia, ai.

Indikácia VšZP

001; 002; 007; 008; 018; 019; 020; 040; 048; 050; 060; 140; 154; 331

Indikácia Union

001; 007; 008; 019; 040; 048; 050; 060; 154; 002;018;140; 020

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia VšZP

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Union

1x za mesiac

Interferencia

nie sú známe

Použiteľnosť pre prax

Vyšetrenie kalprotektínu zo stolice umožňuje rutinné vyselektovanie skupiny pacientov s črevnými ťažkosťami, ktorí sú vhodní pre následné invazívne vyšetrenie endoskopicky za účelom diferenciálnej diagnostiky najmä zápalových ochorení a neoplázií (napr. kalprotektín nie je zvýšený pri syndróme dráždivého čreva), resp. pri sledovaní odpovede pacientov s idiopatickými črevnými zápalmi na nasadenú liečbu, taktiež je prospešný u detí vyžadujúcich vykonať endoskopiu pri celkovej anestézii.

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Pred odberom na vyšetrenie vysadiť terapiu (okrem vitálnej indikácie) aspoň 48 hodín pred odberom. Prípadné užívanie liekov treba napísať na žiadanku. Malé množstvo stolice (1 – 5 g) odoslať do laboratória, pri hnačkovitej stolici nevyšetríme. Nezmenené hodnoty kalprotektínu zostávajú v stolici skladovanej pri teplote 20 – 25 °C 4 dni. Pri dlhšom skladovaní je vzorku potrebné zmraziť pri -20 °C.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

0 – 50 μg/g stolice