Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

ELISA, konfirmácia pomocou HPLC

Význam stanovenia

Katecholamíny sú skupinou hormónov produkovaných bunkami drene nadobličiek. Najdôležitejšími katecholamínmi produkovanými týmito bunkami sú adrenalín, noradrenalín, dopamín. Noradrenalín je tvorený v centrálnom nervovom systéme a sympatických nervoch. Pôsobí tiež ako neurotransmiter. Jeho úlohou je predovšetkým kontrola krvného tlaku a srdcovej činnosti. Adrenalín je uvoľňovaný do krvného riečiska, noradrenalín pôsobí v mieste vzniku.

Relevancia vyšetrenia

Vyšetrenie sa odporúča pri podozrení na feochromocytóm (endokrinný tumor), ktorý je charakteristický zvýšenou produkciou katecholamínov. T. j. u pacientov: • s veľmi ťažko kontrolovateľnou hypertenziou, • s paroxyzmálnou hypertenziou, • s hypertenziou vzniknutou pred 15. rokom života, • s hypertenziou vzniknutou po 60. roku veku života, • so symptómami feochromocytómu (ťažké bolesti hlavy, výrazné potenie a intolerancia tepla, tachykardia a palpitácie, anxiozita, nauzea, vomitus, bolesť brucha, strata hmotnosti, únava, slabosť, vyčerpanosť).

Indikácia VšZP

001; 005; 007; 008; 012;019; 049; 060; 063; 064; 153; 155; 329

Indikácia Union

001; 004; 005; 007; 012; 019; 020; 047; 049; 060; 063; 064; 108; 153; 155; 319; 062;025

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

adrenalín, dopamín t. č. bližšie neurčená noradrenalín 2x za deň, 2x zamesiac

Frekvencia VšZP

2x za mesiac

Frekvencia Union

2x za mesiac

Interferencia

48 hod. pred zberom moču nepiť kávu, čierny čaj, nejesť čokoládu.

Použiteľnosť pre prax

Diagnostika ochorení sympatiko-adreno-medulárneho systému.

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Pred odberom na vyšetrenie vysadiť terapiu (okrem vitálnej indikácie) aspoň 48 hodín pred odberom. Prípadné užívanie liekov treba napísať na žiadanku.
Odber: zbieraný moč za 24 hodín do 6 mol/l HCL
Do nádoby na zber moču sa vleje 10 ml 6-molárnej HCL (toto množstvo je na cca 1 500 – 2 000 ml moču/24hod.)
Moč sa zbiera do tmavej nádoby, ktorá počas celého zberu nesmie stáť na slnku.
Moč po zbere za 24 hod. treba dokonale premiešať, zmerať celkový objem a do laboratória odoslať moč odliaty do 10 ml skúmavky. Na žiadanku je potrebné napísať množstvo moču (diurézu) a zberné obdobie. Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória, pri transporte vzorky do laboratória v ten deň je potrebné uskladniť moč pri teplote 2 °C – 8 °C. Ak nie je vzorka doručená do laboratória na vyšetrenie v deň odberu, moč treba zmraziť pri teplote -20 °C. Takto zmrazený moč potom treba transportovať do laboratória.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

Adrenalín, fyziol.: < 100 nmol/24 hod.
Noradrenalín, fyziol.: < 600 nmol/24 hod.
Dopamín, fyziol.: < 3000 nmol/24 hod.