Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

Fotometria

Význam stanovenia

LDL-cholesterol je lipoproteín s nízkou hustotou. Predstavuje hlavný typ lipoproteínov prenášajúcich cholesterol. Tvorí sa v pečeni. Jadro LDL-cholesterolu tvoria takmer výlučne estery cholesterolu. Charakteristickou bielkovinovou štruktúrou v obale LDL je apolipoproteín B100. LDL-častice sú zastúpené niekoľkými subfrakciami, ktoré sa líšia veľkosťou a hustotou, ako aj účasťou na aterosklerotickom procese. Silne aterogénne sú malé denzné LDL-častice (sd-LDL-cholesterol – vyšetrujeme rutinne v Laboratóriu špeciálnych metód v Bratislave).

Relevancia vyšetrenia

Účelom testu je posúdenie rizika ischemickej choroby srdca. Vyšetrenie je vhodné v nasledujúcich prípadoch: • klasifikácia dyslipoproteinémií, • skríning hypercholesterolémie, • monitorovanie liečby hypertenzie beta-blokátormi a diuretikami.

Indikácia VšZP

001; 002; 004; 005; 007; 008; 009; 010; 019; 020; 043; 045; 048; 049; 050; 056; 060; 063; 064; 068; 069; 104; 145; 153; 154; 155; 163; 331; 216

Indikácia Union

001; 002; 004; 005; 007; 008; 009; 010; 019; 020; 043; 045; 048; 049; 050; 056; 060; 063; 064; 068; 069; 145; 153; 154; 155; 163; 216

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia VšZP

1x za mesiac

Frekvencia Union

1x za mesiac

Interferencia

Hemolýza, ikterické a chylózne sérum.

Použiteľnosť pre prax

Určenie hodnoty LDL-cholesterolu, ako aj kvantifikácia jeho aterogénnej zložky (sd-LDL-cholesterol) významne napomáha v presnejšom posúdení závažnosti dyslipoproteinémie, čo má priamy dopad na mieru agresivity následne nasadenej liečby.

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom), po 12-hodinovom hladovaní
Plnú krv treba uchovávať pri teplote 20 – 25 °C. Sérum uskladnené pri teplote 2 – 8 °C je stabilné 3 dni, pri dlhšom skladovaní je potrebné zmrazenie na teplotu -20 °C.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

Pohlavie: oba
Vek: bez obmedzenia
Výsledok [mmol/l]: 1,0 - 3,0