Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

Imunoturbidimetria

Význam stanovenia

Lipoproteín (a) má proteínovú zložku (apolipoproteín B a apolipoproteín (a)) a lipidovú zložku (voľný cholesterol a estery cholesterolu, triacylglyceroly a fosfolipidy). Syntetizuje sa v pečeni, katabolizuje sa cez VLDL-receptory a obličkami.

Relevancia vyšetrenia

Lipoproteín (a) je nezávislý rizikový faktor aterosklerózy. Znížené hladiny nachádzame pri: • zvýšenej hladine triacylglycerolov, • polymorfizme apoE, • ochoreniach pečene, štítnej žľazy (cirhóza, tyreotoxikóza). Zvýšené hladiny môžu byť prítomné pri: • hormonálnych zmenách (DM-1, menopauze, hypo- tyreóze, zvýšenej hladine STH), • chorobných stavoch (nefrotický syndróm, reumatoidná artritída).

Indikácia VšZP

001; 007; 020; 031; 049; 050; 060; 062; 064; 153; 155; 329

Indikácia Union

001; 007; 020; 031; 049; 050; 060; 062; 064; 153; 155; 329

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia VšZP

1x za deň

Frekvencia Union

1x za mesiac

Interferencia

• metformín, danazol, stanazolon (zvyšuje hladinu Lp(a)) • niacín, troglitazon, izotretinoin (znižuje hladinu Lp(a))

Použiteľnosť pre prax

Hodnotenie stavu aterosklerózy.
Zvýšenie koncentrácie nad 300 mg/l sa označuje ako hyperlipoproteinémia (a) a tento stav je samostatným aterogénnym aj trombogénnym rizikovým faktorom kardiovaskulárneho ochorenia u osôb mladších ako 60 rokov a je aj prediktorom restenóz po invazívnych výkonoch (PTA, PTCA).
Pre arteriálnu a venóznu trombózu je veľmi riziková aj kombinácia hyperlipoproteinémie (a) a miernej hyperhomocysteinémie, keďže vtedy dochádza k zvýšenej väzbe lipoproteínu (a) na natívny fibrín (4x) a plazmínom natrávený fibrín (20x), čím dochádza k inhibícii fibrinolýzy.

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Pred odberom na vyšetrenie vysadiť terapiu (okrem vitálnej indikácie) aspoň 48 hodín pred odberom. Prípadné užívanie liekov treba napísať na žiadanku.
Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom).
Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória. Kým nedôjde k transportu vzorky do laboratória, plnú krv treba uchovávať pri teplote 20 – 25 °C. Vzorka je po scentrifugovaní v laboratóriu odsatá a sérum uskladnené pri teplote 2 – 8 °C stabilné 1 týždeň. Ak sa predpokladá, že vzorku nemožno dopraviť do laboratória v deň odberu, je potrebné zabezpečiť jej scentrifugovanie a sérum je potrebné zmraziť pri teplote -20 °C.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

< 300 mg/l