Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

Hemokoagulácia

Význam stanovenia

Lupus antikoagulans (LA) sú autoprotilátky namierené proti fosfolipidom alebo proti komplexom fosfolipidov a β-2 glykoproteínu alebo protrombínu. Vyskytujú sa najmä pri autoimunitných ochoreniach (RA, SLE a iné), ale nachádzame ich aj bez prítomnosti systémového ochorenia. Predstavujú významný rizikový faktor TECH a porúch gravidity. Fosfolipidy používané na aktiváciu koagulácie pri APTT môžu byť citlivé aj necitlivé na prítomnosť týchto protilátok. Pri skríningovom vyšetrení sa používajú testy s vysokou citlivosťou na antifosfolipidové protilátky (APA). Predĺženie APTT sa potom konfirmuje testom s fosfolipidmi necitlivými na APA, ktorý by mal APTT test normalizovať. Na potvrdenie prítomnosti LA sa používa druhý skríningový test s jedom Russelovej zmije (dRVVT), ktorý je presnejší a citlivejší, pretože sa priamo aktivuje fX. Pozitívny test (predlžený čas) LA1 sa potom konfirmuje testom s nadbytkom fosfolipidov (LA2), ktoré by mali inaktivovať prítomné APA a skrátiť reakčný čas. Výsledok je daný ako LA pomer = LA1/LA2, ktorý určuje prítomnosť lupus antikoagulans.

Relevancia vyšetrenia

Normálny čas APTT s vysokou citlivosťou na LA vylučuje prítomnosť lupus antikoagulans. Rovnako aj normálny čas dRVVT testu bez pridania nadbytku fosfolipidov vylučuje prítomnosť lupus antikoagulans. Predĺžené APTT môže mať ako príčinu nedostatok koagulačných faktorov, prítomnosť inhibítora, alebo prítomnosť lieku s antikoagulačným účinkom. Predĺžený čas APTT preto doplníme korekčným testom s normálnou plazmou 1 : 1, ktorá pri nedostatku koagulačných faktorov čas znormalizuje, ale v prítomnosti inhibítora sa čas nezmení. Ďalej doplníme konfirmačný test APTT s fosfolipidom necitlivým na LA. Ten v prítomnosti inhibítora vykazuje normálny čas, ale v prípade nedostatku faktorov alebo prítomnosti antikoagulancia zostáva predĺžený. Pokiaľ tieto korekčné testy ukazujú na možnú prítomnosť LA, indikujeme vyšetrenie LA metódou dRVVT a v prípade predĺženia času skríningového testu LA1 doplníme konfirmáciu s nadbytkom fosfolipidov LA2.

Indikácia VšZP

001; 004; 007; 008; 009; 010; 011; 012; 013; 014; 015; 018; 019; 020; 025; 031; 037; 040; 045; 049; 060; 068; 104; 108; 114; 145; 219; 289; 329; 332; 323; 336

Indikácia Union

001; 004; 007; 008; 009; 010; 011; 012; 013; 014; 015; 019; 020; 025; 031; 037; 045; 049; 060; 068; 104; 145; 219; 329; 332

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia VšZP

3x za deň

Frekvencia Union

2x za deň

Interferencia

Pacienti by pred vyšetrením APTT a dRVVT nemali jesť stravu bohatú na obsah tukov. Nemožno spracovávať vzorky hemolytické, s viditeľnými zrazeninami a chylózne. V skúmavke musí byť zachovaný pomer krvi a antikoagulačného činidla 9 : 1. Ľudia s vysokým hematokritom majú predĺžené APTT. Kontaminácia heparínom predlžuje APTT (krv odoberaná z kanýl, ktoré sú uzavreté heparínovou zátkou). Zrazená vzorka vykazuje predlžené APTT (spotreba faktorov).

Použiteľnosť pre prax

Antifosfolipidový syndróm (APS) predstavuje samostatnú klinickú jednotku charakterizovanú trombotickými príhodami alebo tehotenskou patológiou a prítomnosťou antifosfolipidových protilátok (APA) alebo lupus antikoagulans (LA). Lupus antikoagulans je závažný rizikový faktor tromboembolickej choroby a patológie gravidity. APS je najčastejšou príčinou predčasnej straty plodu – prítomnosť APA alebo LA totiž zodpovedá za poruchu angiogenézy endometria, ktorá následne spôsobuje opakované potraty plodu vo včasných štádiách tehotenstva.

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Odber krvi: skúmavka na hemokoagulačné vyšetrenie (Vacutainer modrá – 3,8-percentný citrát; pomer krvi a činidla musí byť 9 : 1) Čas od odberu vzorky po dobu spracovania by nemal prekročiť 4 hodiny.
Pri transporte vzorky do laboratória treba plnú krv uchovávať pri teplote 15 – 25 °C. Po scentrifugovaní a odsatí plazmy musí byť vzorka v laboratóriu ihneď spracovaná. Ak nie je možné okamžité spracovanie, je potrebné odsatú plazmu čo najskôr zmraziť a uchovávať pri teplote -25 °C, stabilné je 1 mesiac.
Prípadné užívanie liekov ovplyvňujúcich koaguláciu treba napísať na žiadanku.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

- LA pomer: 0,8 – 1,2
- hodnotenie závažnosti:
- ľahká forma LA: 1,2 – 1,5
- stredne ťažká forma LA: 1,5 – 2,0 - ťažká forma LA: > 2,0