Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

CLIA

Význam stanovenia

Progesterón (PROG) je najvýznamnejší ženský pohlavný hormón – gestagén. Je zodpovedný za prípravu endometria na tehotnosť a jej udržiavanie, zabraňuje uvoľneniu ďalšieho vajíčka z vaječníkov a napomáha rozvoju prsníkových žliaz (PROG sa zvykne označovať aj ako hormón prípravy a ochrany gravidity). PROG pripravuje sliznicu maternice na príjem a výživu oplodneného vajíčka. U netehotných žien sa progesterón vylučuje hlavne žltým telieskom. Až do 8. týždňa tehotenstva je hlavným zdrojom PROG corpus luteum. Počas tehotenstva sa hlavným zdrojom tohto hormónu stáva placenta. U žien sa PROG uvoľňuje počas dňa v epizodických vrcholoch. Variácia koncentrácie medzi dňami je 20 %, najvyššie hodnoty sú počas spánku, najnižšie ráno o 8. hodine.

Relevancia vyšetrenia

Vyšetrenie sa odporúča v nasledujúcich prípadoch: • hodnotenie funkcie corpus luteum ako súčasť vyšetrovania pri neplodnosti, • diagnostika neplodnosti, • diagnostika porúch menštruácie, • potvrdenie ovulácie, • diagnostika predčasnej puberty u dievčat a chlapcov.

Indikácia VšZP

009; 017; 064; 153; 289

Indikácia Union

009; 017; 064; 153; 289

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia VšZP

2x za mesiac

Frekvencia Union

2x za mesiac

Interferencia

Hemolýza, ikterické a chylózne sérum.

Použiteľnosť pre prax

Hladina progesterónu informuje o hormonálnych poruchách u žien, ktoré môžu ovplyvňovať menštruačný cyklus. Stanovením koncentrácie PROG je možné diagnostikovať abnormality ovulácie, jednu z hlavných
príčin ženskej sterility. Hladina PROG dosahuje maximum 5 – 7 dní po ovulácii. Stanovenie progesterónu ako monitorovanie tehotenstva umožňuje včasnú predikciu spontánneho potratu (znížené hodnoty PROG indikujú hroziaci potrat). U mužov a u detí je stanovenie progesterónu indikované, ak očakávame nejakú enzymatickú poruchu v biosyntéze steroidov. Progesterón je jeden zo základných steroidných hormónov. Je odvodený od cholesterolu, je vylučovaný v malom množstve bunkami žltého telieska ovárií, počas gravidity placentou a v malom množstve aj kôrou nadobličiek a Leydigovými bunkami u mužov (pri hyperplázii nadobličiek nachádzame zvýšené hladiny PROG).

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Odber krvi (ráno nalačno, nie sú požadované špeciálne podmienky): skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom)
Vzorku po odbere transportovať pri 20 – 25 °C. Stabilita PROG v plnej krvi pri teplote 20 – 25 °C je 7 dní.
Sérum na vyšetrenie PROG je pri teplote 2 – 8 °C stabilné 3 dni a zmrazené pri -20 °C až 6 mesiacov.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

Dievčatá 0 – 9 rokov: 0 – 2,59 nmol/l
Ženy (od 9 rokov): referenčné rozpätie závisí od fázy menštruačného cyklu:
- folikulárna fáza: 0,48 – 4,45 nmol/l
- ovulačná fáza: 2,4 – 9,4 nmol/l
- luteálna fáza: 10,62 – 89,14 nmol/l
- menopauza: 0,67 – 2,32 nmol/l
Muži: 0,71 – 4,62 nmol/l