Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Nie

Metóda

Imunoturbidimetria

Význam stanovenia

V posledných rokoch je veľká pozornosť venovaná variabilite LDL častíc (existuje 7 subfrakcií LDL, aterogénne sú frakcie 3 — 7), ktoré netvoria homogénnu skupinu, ale sa líšia svojou veľkosťou, denzitou, ale najmä svojím významom pre rozvoj aterosklerózy. Malé denzné LDL častice majú veľký aterogénny potenciál, nakoľko: ● ľahko prenikajú cez arteriálnu intimu, ● sú zle rozpoznávané a zle vychytávané LDL-receptormi kvôli pozmenenej konfigurácii apolipoproteínu B, ● ľahko sa oxidujú, a oxidované LDL majú taktiež zvýšenú aterogenitu.

Relevancia vyšetrenia

Ide o aterogénnu frakciu LDL cholesterolu, ktorá zvyšuje riziko aterosklerózy.

Indikácia VšZP

Indikácia Union

Indikácia Dôvera


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

Frekvencia VšZP

Frekvencia Union

Interferencia

Hemolýza

Použiteľnosť pre prax

Stanovenie malých denzných LDL častíc (frakcie 3 — 7) spresňuje posúdenie vzniku aterosklerózy pri náleze zvýšených hodnôt LDL-cholesterolu pri rutinnom stanovení a umožňuje cielené rozhodovanie pre racionálnu liečbu pacienta. Naopak, normálne hodnoty LDL-cholesterolu nevylučujú patologický nález sd-LDL cholesterolu.

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Pred odberom na vyšetrenie vysadiť terapiu (okrem vitálnej indikácie) aspoň 48 hodín pred odberom. Prípadné užívanie liekov treba napísať na žiadanku. Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom) Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória. Kým nedôjde k transportu vzorky do laboratória, plnú krv treba uchovávať pri teplote 20 –25 °C. Vzorka je po scentrifugovaní v laboratóriu odsatá a sérum uskladnené pri teplote 2 – 8 °C stabilné 1 týždeň. Ak sa predpokladá, že vzorku nemožno dopraviť do laboratória v deň odberu, je potrebné zabezpečiť jej scentrifugovanie a sérum je potrebné zmraziť pri teplote -20 °C.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

Fyziol.: 119 — 464 mg/l