Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

Kultivácia a mikroskopia

Význam stanovenia

Každý nejasný výpotok by mal byť kultivovaný na aeróbnu a anaeróbnu nešpecifickú bakteriálnu flóru. Zároveň sa urobí aj mikroskopické vyšetrenie s Gramovým farbením.

Relevancia vyšetrenia

Indikácia VšZP

001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 010; 011; 012; 013; 014; 015; 016; 017; 018; 019; 020; 025; 029; 031; 032; 040; 048; 051; 063; 104; 114; 140; 156; 163; 226; 319; 322; 323; 329; 331; 332; 336; 341

Indikácia Union

001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 010; 011; 012; 013; 014; 015; 016; 017; 018; 019; 020; 025; 029; 031; 032; 040; 048; 051; 063; 104; 114; 140; 156; 163; 226; 319; 322; 323; 329; 331; 332; 336; 341

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia VšZP

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Union

t .č. nie je k dispozícii

Interferencia

nie sú známe

Použiteľnosť pre prax

Kultivačným a mikroskopickým vyšetrením výpotku sa diagnostikujú prítomné baktérie a určí sa ich citlivosť na antimikrobiálne látky.

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Odber sa robí punkčnou ihlou do sterilnej skúmavky. Pred odberom je potrebná dezinfekcia miesta odberu 70-percentným etylalkoholom a 2-percentnou jódovou tinktúrou.
Pri transporte je potrebné zabezpečiť anaerobiózu.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

negatívne – pôdy ostali sterilné, mikroskopia bez nálezu mikroorganizmov a leu
pozitívne – izolácia a/alebo mikroskopický dôkaz mikroorganizmov, leu