Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

CLIA

Význam stanovenia

SHBG (globulín viažuci pohlavné hormóny) je glykoproteín syntetizovaný v pečeni a v Sertoliho bunkách semenníkov. Jeho hlavnou úlohou je viazať s vyššou afinitou testosterón, 5-dihydrotestosterón a s nižšou afinitou aj estradiol. Preto sú v krvi žien koncentrácie SHBG vyššie než u mužov – v pokročilom tehotenstve alebo po podaní estrogénov. So stúpajúcim vekom hladina SHBG klesá. Variácia koncentrácie medzi dňami je 10 %, najvyššie hodnoty sú skoro popoludní a najnižšie okolo polnoci.

Relevancia vyšetrenia

Vyšetremoe sa odporúča v nasledujúcich prípadoch: • diagnostika hirzutizmu, • hodnotenie hormonálneho profilu u žien a mužov, • zistenie množstva voľného testosterónu.

Indikácia VšZP

009; 012; 064; 067; 153; 289

Indikácia Union

009; 005;012; 064; 067; 153; 289

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia VšZP

1x za mesiac

Frekvencia Union

1x za mesiac

Interferencia

Hemolýza, ikterické a chylózne sérum.

Použiteľnosť pre prax

Pri klinických prejavoch nadbytku pohlavných hormónov sa odporúča vyšetriť testosterón a estradiol – ak sú obidva hormóny v norme, je potrebné vyšetriť SHBG a albumín. Ak sú tieto dva nízke, je dokázateľný nadbytok voľných – a teda aktívnych – hormónov.
Podávanie estrogénov SHBG zvyšuje, podávanie androgénov naopak znižuje. Ku zníženiu koncentrácie SHBG dochádza aj pri hirzutizme, polycystických ovariách, hypotyroidizme, Cushingovom syndróme, hyperprolaktinémii a obezite. Vysoké hodnoty SHBG nachádzame u tehotných, pri podávaní perorálnych kontraceptív, hypogonadizme, tyreotoxikóze, hypertyreóze a pri cirhóze pečene. Výpočet FAI (free androgen index, index voľných androgénov) vypočítava pomer celkového testosterónu k SHBG a ukazuje sa, že je v súvislosti s hirzutizmom užitočným indikátorom abnormálneho androgénneho statusu.

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Odber krvi (ráno nalačno, nie sú požadované špeciálne podmienky). Skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom)
Vzorku po odbere transportovať pri 20 – 25 °C. Sérum na vyšetrenie SHBG je pri teplote 2 – 8 °C stabilné 3 dni a zmrazené pri teplote -20 °C je stabilné 1 mesiac.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

Ženy:
- 0 – 47 rokov: 27 – 146 nmol/l
- nad 47 rokov: 12 – 166 nmol/l
Muži:
- 17,3 – 65,8 nmol/l