Stanovenie profilu ANA protilátok (IgG) nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, DsDNA, Nukleosomy, Históny, rib.P-Protein, AMA-M2

Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

IB a IF (nepriama)

Význam stanovenia

Protilátky proti antigénom bunkových jadier tvoria rozsiahlu skupinu autoprotilátok. Vyšetrujú sa pri autoimunitných ochoreniach, ako sú systémový lupus erythematosus (SLE), Sjögrenov syndróm (SS), systémová skleróza (SSc), dermatomyozitída, polymyozitída a Sharpov syndróm, a to najprv metódou nepriamej imunofluorescencie (IF) na bunkách Hep-2 a potom metódou imunoblot (IB).

Relevancia vyšetrenia

Stanovenie presného profilu ANA sa robí metódou IB, čo je doplňujúca a spresňujúca metóda po stanovení typu IF nálezu, jeho titru a triedy Ig na Hep-2 bunkách IF metódou. Metóda IB je citlivejšia ako IF, a preto sa vykonáva aj vtedy, ak je výsledok IF testu neurčitý. Aj IB pracuje na princípe väzby protilátky v sére pacienta s antigénom, ktorý bol predtým nanesený na strip. Druhá protilátka má naviazanú alkalickú fosfatázu, ktorej prichytenie sa na strip deteguje špeciálne reagens (vizualizácia prúžku antigén – protilátka). Strip je vyhodnotený skenerom: jednotlivé stĺpce vyjadrujú intenzitu reakcie protilátok s antigénom na stripe. Základné obrazy IF v bunkách korelujú s pruhmi na stripe pri IB (tabuľka dole). Nálezy sú spojené s výskytom autoimunitných ochorení s nasledujúcou pravdepodobnosťou: • systémový lupus (SLE): SS-A, SS-B (20 – 60 %), ds-DNA (40 – 90 %), históny (50 %), nukleozómy (40 – 70 %), nRNP/Sm (10 – 40 %), ribozómový P-proteín (10 %), • lupus erythematosus novorodencov: SS-A (95 %), SS-B (95 %), • systémová skleróza difúzna (SSc): PM-Scl-70 (10 %), Scl-70 (40 – 70 %), CENP B (8 %), nRNP/Sm ( 2 – 12 %), • systémová skleróza ohraničená: CENP B (80 – 90 %), • reumatoidná artritída: históny (15 – 50 %), • polymyozitída: PM-Scl (18 %),nRNP/Sm (12 – 16 %), Jo-1 (25 – 35 %). Vyšetrenie je vhodné v nasledujúcich prípadoch: • autoimunitné ochorenia, • ochorenia s podozrením na autoimunitný pôvod.

Indikácia VšZP

001; 003; 004; 009; 018; 031; 040; 045; 048; 063; 104; 140; 145; 154; 156; 163; 329

Indikácia Union

001; 003; 004; 009; 018; 031; 040; 045; 048; 063; 104; 140; 145; 154; 156; 163

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia VšZP

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Union

t .č. nie je k dispozícii

Interferencia

Hemolytické, ikterické a lipemické sérum.

Použiteľnosť pre prax

Stanovenie profilu ANA protilatok (IgG)_pouzitelnost pre prax.JPG

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom)
Vzorku po odbere treba čo najskôr odoslať do laboratória. Ak nedôjde k transportu vzorky v deň odberu, krv možno nechať zraziť státím pri teplote 20 – 25 °C po dobu 2 hodín. Sérum je najlepšie odsať po centrifugovaní. Odsaté a sérum sa uskladňuje pri teplote 2 – 8 °C (ostáva stabilné 1 týždeň). Zmrazenie nie je vhodné.
V prípade, že nie je v ambulancii centrifúga, možno doručiť zrazenú krv (uskladniť pri teplote 2 – 8 °C). Aj pri transporte je potrebné zabezpečiť teplotu 2 – 8 °C.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

negatívne
pozitívne