Stanovenie protilátok pri autoimunitnom ochorení pečene: AMA-M2,M2-3E (BPO), Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC1, SLA/LP, Ro52

Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

IB a IF (nepriama)

Význam stanovenia

Reakčný profil autoprotilátok pri autoimunitných ochoreniach pečene umožní orientáciu pri primárnej biliárnej cirhóze, pri sklerotizujúcej cholangitíde, pri autoimunitnej hepatitíde, pri chronických zápalových ochoreniach pečene vírusového pôvodu (hepatitídy C a D) alebo pri hepatitídach zatiaľ neznámej etiológie.

Relevancia vyšetrenia

Protilátky pri autoimunitnom ochorení pečene sa určujú metódou imunoblot (IB), ktorá je doplňujúcou metódou po predchádzajúcom stanovení IF reakcie na tkanivových rezoch z pečene a obličky krysy a primátov. IB pracuje na princípe väzby pacientovho séra s paletou antigénov nanesených na stripoch, ktoré sú v záverečnom kroku vizualizované príslušným antisérom a reagensom na alkalickú fosfatázu. Test (profil) IB spolu s nálezom IF napomáha odlíšiť základné formy autoimunitnej hepatitídy (pozri tabuľku). Testy IF a IB je niekedy potrebné doplniť testom ELISA. Vyšetrenie je vhodné v nasledujúcich prípadoch: • autoimunitné ochorenia pečene, spresnenie diagnózy.

Indikácia VšZP

001; 003; 004; 009; 018; 031; 040; 045; 048; 063; 104; 140; 145; 154; 156; 163; 329

Indikácia Union

001; 003; 004; 009; 018; 031; 040; 045; 048; 063; 104; 140; 145; 154; 156; 163

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia VšZP

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Union

t .č. nie je k dispozícii

Interferencia

Hemolytické, ikterické alebo lipemické sérum.

Použiteľnosť pre prax

Stanovenie protilatok pri autoimunitnom ochoreni pecene_pouzitelnost pre prax.JPG

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom)
Vzorku po odbere treba čo najskôr odoslať do laboratória. Ak nedôjde k transportu vzorky v deň odberu, krv možno nechať zraziť státím pri teplote 20 – 25 °C po dobu 2 hodín. Sérum je najlepšie odsať po centrifugovaní. Odsaté a sérum sa uskladňuje pri teplote 2 – 8 °C (ostáva stabilné 1 týždeň). Zmrazenie nie je vhodné.
V prípade, že nie je v ambulancii centrifúga, možno doručiť zrazenú krv (uskladniť pri teplote 2 – 8 °C). Aj pri transporte je potrebné zabezpečiť teplotu 2 – 8 °C.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

negatívne
pozitívne