Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

ELISA

Význam stanovenia

Stanovenie špecifických protilátok IgM a IgG proti vírusu kliešťovej encefalitídy má význam pri podozrení na ochorenie spôsobené týmto vírusom a na sledovanie imunitnej odpovede organizmu pri akútnej infekcii alebo po očkovaní.

Relevancia vyšetrenia

Kliešťová encefalitída je vírusové ochorenie spôsobené vírusom TBEV, ktorého prenášačom je hlavne kliešť druhu Ixodes ricinus (kliešť obyčajný). K prenosu vírusu slinami dochádza v priebehu niekoľkých minút po uhryznutí infikovaným kliešťom. K prenosu môže dôjsť aj pitím surového kozieho alebo ovčieho mlieka a tiež konzumáciou produktov z nich. Ochorenie má typický dvojfázový priebeh. Začína sa takzvanou prodromálnou fázou trvajúcou niekoľko dní. Charakteristickými príznakmi v prvej fáze sú: bolesti hlavy, horúčka, poruchy trávenia, kašeľ, bolesti svalov. Táto fáza sa môže javiť ako chrípkové ochorenie. Trvá približne týždeň a potom nastáva bezpríznakové obdobie pokoja (asi 4 – 10 dní). Po období bezpríznakového pokoja sa môže druhá fáza ochorenia prejaviť ako meningitída, meningoencefalitída alebo meningoencefalomyelitída s obnoveným zvýšením horúčky. Najťažším poškodením je poškodenie životných centier v CNS. Ako profylaxia je k dispozícii očkovanie.

Indikácia VšZP

001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 010; 011; 012; 014; 015; 018; 019; 020; 025; 031; 040; 045; 048; 049; 060; 063; 104; 108; 109; 114; 145; 154; 155; 156; 163; 216; 312; 323; 329; 331; 332; 336;

Indikácia Union

001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 010; 011; 012; 014; 015; 018; 019; 020; 025; 031; 040; 045; 048; 049; 060; 063; 104; 109;140; 145; 154; 155; 156; 216; 312; 329; 331; 332;

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia VšZP

t .č. nie je k dispozícii

Frekvencia Union

t .č. nie je k dispozícii

Interferencia

Silno hemolytické, ikterické a lipemické sérum.

Použiteľnosť pre prax

Negatívny výsledok protilátok IgG a IgM proti vírusu kliešťovej encefalitídy znamená, že vo vzorke neboli zistené žiadne protilátky špecifické pre vírus. Neprítomnosť špecifických protilátok nevylučuje akútnu infekciu vo fáze inkubačnej doby. V prípade podozrenia na infekciu treba v rámci kontroly sérovej premeny vykonať opakovaný odber o 7 až 10 dní. Ak sa pri ďalšom testovaní zistia IgM protilátky, výsledok poukazuje na počiatočnú fázu infekcie. Pozitivita IgM aj IgG protilátok znamená akútnu infekciu. Pri IgM negatívnom a IgG pozitívnom výsledku treba hľadať exponenciálny nárast protilátok IgG v dvoch po sebe odobratých vzorkách, čo môže poukazovať na akútnu infekciu. Z dôvodu antigénneho vzťahu vírusu TBE s inými flavivírusmi môžu byť pozitívne výsledky IgG alebo IgM prisúdené aj infekciám alebo očkovaniam na žltú horúčku, horúčku dengue, japonskú encefalitídu B, vírus hepatitídy C a pod. Z dôvodu podobných príznakov ako pri chrípke a na základe neurologických príznakov je vhodné aj testovanie na prítomnosť boréliových protilátok.

Očkovanie
Špecifické IgM protilátky možno zistiť niekoľko mesiacov po očkovaní v nízkych titroch.
Negativita špecifických IgG protilátok po očkovaní môže poukazovať na dôkaz, že nedošlo k sérovej premene. To môže byť prípad po 1. podaní vakcíny, vo výnimočných prípadoch po 2. a 3. podaní vakcíny.
Hraničné špecifické IgG protilátky po očkovaní – predpokladá sa, že došlo k možnej sérovej premene; treba pokračovať so základnou imunizáciou alebo vykonať prídavné očkovanie.
Pozitívne špecifické IgG protilátky po očkovaní – predpokladá sa, že došlo k sérovej premene; aj napriek tomu treba dokončiť základnú imunizáciu.

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napríklad so separačným gélom).
Krv treba po odbere uchovávať pri izbovej teplote (20 – 25 °C) a čo najskôr ju odoslať do laboratória. Ak sa predpokladá, že vzorku nebude možné dopraviť do laboratória v deň odberu, treba zabezpečiť jej centrifugáciu. Odseparované sérum treba skladovať pri teplote 2 – 8 °C počas 3 dní, na dlhodobejšie skladovanie treba sérum zmraziť pri teplote -17 až -20 °C.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

IgG (U/ml): < 8,0 negatívne|≥ 8,0 až ≤ 11,0 hraničné|> 11,0 pozitívne
IgM (index): < 1,0 negatívne|≥ 1,0 až ≤ 1,4 hraničné|> 1,4 pozitívne