Stanovenie p2PSA a výpočet PROSTATE HEALTH INDEX – Index zdravej prostaty (PHI)

Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

CLIA, výpočet

Význam stanovenia

Proenzýmová forma prostatického špecifického antigénu [-2]proPSA je frakciou v plazme cirkulujúceho free PSA. Pri kombinácii s PSA a freePSA umožňuje stanoviť PHI. Tento index sa používa ako pomôcka pri rozlíšení karcinómu prostaty od benígnej hyperplázie prostaty u mužov vo veku nad 40 rokov s hodnotou celkového PSA v intervale 2,0 – 10,0 ng/ml.

Relevancia vyšetrenia

Vyšetrenie sa odporúča v nasledujúcich prípadoch: • hyperplázia prostaty, • zápalové choroby prostaty, • karcinóm prostaty. Odporúčame preventívne u mužov nad 50 rokov raz ročne; pri výskyte karcinómu prostaty v rodinnej anamnéze už od 40. roku života.

Indikácia VšZP

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union

012; 019; 043; 047; 319; 322; 591

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

1x za deň

Frekvencia VšZP

1x za mesiac

Frekvencia Union

2x za mesiac

Interferencia

Pred odberom na vyšetrenie nebicyklovať, nejazdiť na koni.

Použiteľnosť pre prax

Diferenciálna diagnostika ochorení prostaty.

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Pred odberom na vyšetrenie vysadiť terapiu (okrem vitálnej indikácie) aspoň 48 hodín pred odberom. Prípadné užívanie liekov treba napísať na žiadanku.
Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom).
Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória. Kým nedôjde k transportu vzorky do laboratória, plnú krv treba uchovávať pri teplote 20 – 25 °C. Vzorka je po scentrifugovaní v laboratóriu odsatá a sérum uskladnené pri teplote 2 – 8 °C stabilné 1 týždeň. Ak sa predpokladá, že vzorku nemožno dopraviť do laboratória v deň odberu, je potrebné zabezpečiť jej scentrifugovanie a sérum je potrebné zmraziť pri teplote -20 °C.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

PHI < 52 negatívne