Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

GF-AAS

Význam stanovenia

Meď je stopový prvok, je kofaktorom mnohých enzýmov, napríklad cytochromoxidázy, superoxiddizmutázy, dopamín-beta-hydroxylázy či tyrozinázy. Je dôležitá pri oxidačno-redukčných reakciách, pri syntéze melanínu a kolagénu, pri transporte železa, pri metabolizme katecholamínov. Má antioxidačné účinky. V krvi je meď viazaná na albumín, histidín a transkupreín, odkiaľ je aktívne vychytávaná hepatocytmi. V pečeni je zabudovaná do ceruloplazmínu.

Relevancia vyšetrenia

Význam stanovenia má pri genetických poruchách metabolizmu medi, napríklad pri Menkesovej chorobe, ktorá je charakterizovaná mentálnou retardáciou a zvláštnym vzhľadom vlasov. Koncentrácia medi a ceruloplazmínu v krvi je nízka, ako aj koncentrácia medi v pečeni a v mozgu. Syntéza ceruloplazmínu, superoxiddizmutázy a cytochrómoxidázy je narušená. Veľký význam stanovenia medi je pri Wilsonovej chorobe, ktorá predstavuje samostatnú jednotku v patofyziológii medi. Odpad medi v moči za 24 hodín je zvýšený. Meď v sére je z 95 % viazaná na ceruloplazmín, a preto s jeho poklesom klesá aj hladina medi v sére.

Indikácia VšZP

001; 004; 005; 006; 007; 008; 015; 018; 019; 020; 031; 048; 060; 062; 104; 154; 216; 329; 336

Indikácia Union

001; 004; 005; 006; 007; 015; 018; 019; 031; 048; 060; 062; 154; 216; 329

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia VšZP

4x za mesiac

Frekvencia Union

2x za mesiac

Interferencia

Hemolytické sérum.

Použiteľnosť pre prax

Meď patrí k najvýznamnejším prvkom. V organizme plní mnohé funkcie, čo je dané tým, že ako kofaktor enzýmov ovplyvňuje mnohé činnosti organizmu. Meď je nutná na tvorbu kolagénu a elastínu, podporuje tvorbu bielych krviniek, je potrebná pre tvorbu niektorých enzýmov, z ktorých najvýznamnejší je superoxiddizmutáza, ktorý patrí k najsilnejším antioxidantom v tele. Je potrebná pre zdravie kĺbov, chráni pred neplodnosťou, osteoporózou a rakovinou. Pri nedostatku medi sa objavuje anémia, predčasné šedivenie až vypadávanie vlasov, depigmentácia kože, zhoršuje sa hojenie rán, podporuje zápal prostaty. Prebytok medi môže poškodiť črevnú flóru, dráždiť sliznice hrtanu, žalúdka a čriev. Nadbytok medi je tiež spojený s mentálnymi poruchami ako autizmus, detská hyperaktivita, depresia, schizofrénia, nespavosť a silná demencia.

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Meď v moči sa stanovuje v 24-hodinovej vzorke.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

13,4 – 24,5 µmol/l (sérum)